ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 1. Πότε αρχίζει η λατινοκρατία στην Ελλάδα και ποια είναι τα λατινικά κράτη που δημιουργούνται;
 2. Ποια είναι τα Ελληνικά κράτη και τι γνωρίζετε για αυτά;
 3. Ποιες ήταν οι σχέσεις Λατίνων και Ελλήνων;
 4. Ποια είναι η νέα ιδεολογία που δημιουργείται στα Ελληνικά κράτη και πότε γίνεται η ανάκτηση της Πόλης;

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η Λατινοκρατία αρχίζει στην Ελλάδα με τη διανομή των Βυζαντινών εδαφών.

Λατινικά κράτη
 1. Οι Βενετοί πήραν το μεγαλύτερο μέρος της Κων/λης, και τα σημαντικότερα λιμάνια και νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους
 2. Αυτοκρατορία Κων/λης: Βαλδουίνος της Φλάνδρας
 3. Βασίλειο Θεσσαλονίκης: περιλάμβανε θρακικά και μακεδονικά εδάφη
 4. Δουκάτο Αθηνών
 5. Ηγεμονία Αχαΐας από το οποίο γεννήθηκε το Δεσποτάτο του Μυστρά. Μετά τη μάχη της Πελαγονίας τα κάστρα Μάνη, Γεράκι, Μονεμβασία, και Μυστράς παραχωρήθηκαν από τους Φράγκους στους Βυζαντινούς και αποτέλεσαν το δεσποτάτο του Μυστρά που είχε ως κυβερνήτη τον αδελφό του Βυζαντινού αυτοκράτορα. Πρωτεύουσα του δεσποτάτου ήταν ο Μυστράς.

Ελληνικά κράτη
 1. Αυτοκρατορία Τραπεζούντας: Ν.Α. ακτές του Εύξεινου Πόντου
 2. Αυτοκρατορία της Νίκαιας στη Μ. Ασία που ήταν και το πιο ισχυρό
 3. Κράτος της Ηπείρου: Ήπειρος και Αιτωλοακαρνανία

Σχέσεις Ελλήνων-Λατίνων: Οι Λατίνοι περιφρόνησαν τους Έλληνες οι οποίοι με ελάχιστες εξαιρέσεις αντιστάθηκαν αποφασιστικά στους Λατίνους

Νέα ιδεολογία: Τα Ελληνικά κράτη συνένωσαν τις δυνάμεις του Ελληνισμού και σιγά-σιγά η αρχαία Ελληνική κληρονομιά και η χριστιανική πίστη άρχιζαν να συμβιβάζονται στη συνείδηση των Βυζαντινών. Είναι το εθνικό αίσθημα του Ελληνισμού που είναι και το μοναδικό στήριγμα του Βυζαντίου.

Ανάκτηση της Πόλης: 1261 από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Η Παλαιολόγο αφού τα Ελληνικά κράτη στρατιωτικά, πολιτικά και αναπτύχθηκαν οικονομικά και πολιτιστικά.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή