Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2013

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, 16-32, ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλα εργασίας για τις παραγράφους 16-32, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1 των Ελληνικών του Ξενοφώντα. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 16-32 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ   A Υποθέστε ότι είστε δημοσιογράφοι και εργάζεστε σε μια εφημερίδα. Αποστολή σας είναι να γράψετε ένα άρθρο στο οποίο θα παρουσιάζετε τα κυριότερα γεγονότα της ναυμαχίας στους Αιγός ποταμούς. Φροντίστε να εμπλουτίσετε το άρθρο σας με φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Στην αποστολή σας θα σας βοηθήσουν η ιστοριογραφία του Ξενοφώντα αλλά και οι ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:    http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fDataDisplay.aspx?Mode=Lemmata&paramid=119&lastNode=t119     http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82   http://blogs.sch.gr/margiakou/2009/07/29/%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%