Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2015

Ενότητα 8, Ασκήσεις

Ενότητα 8, Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού from Αλεξάνδρα Γερακίνη

Αναφορικές αντωνυμίες

Αναφορικές αντωνυμίες     Αναφορικές λέγονται οι αντωνυμίες με τις οποίες κανονικά μια ολόκληρη πρόταση αναφέρεται σε λέξη άλλης πρότασης ή στο όλο νόημά της: ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ' ὁρᾷ — Δερκυλίδας ἐστάθη τὴν ἀσπίδα ἔχων, ὃ δοκεῖ κηλὶς εἶναι... Αναφορικές αντωνυμίες της αρχαίας ελληνικής είναι : 1) ὅς, ἥ, ὃ (= ο οποίος, αυτός που)· 2) ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ (= αυτός ακριβώς που)· 3) ὅστις, ἥτις, ὅ,τι (= όποιος)· 4) ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον (= όποιος από τους δύο)  5) ὅσος, ὅση, ὅσον   6) ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον (= όσος)  7) οἷος, οἵα, οἷον (= τέτοιος που)  8) ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον χωρίς άρθρο (= όποιας λογής)  9) ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον (= όσο μεγάλος) 10) ὁπηλίκος, ὁπηλίκη, ὁπηλίκον (= όσο μεγάλος)  11) ὁποδαπός, ὁποδαπή, ὁποδαπόν (= από ποιον τόπο,σε πλάγια ερώτηση)  ὃς , ἥ, ὅ Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

Ραψωδία Ζ 369-529

Δημιουργήστε ηχητικά μηνύματα για τους μαθητές σας με το  Vocaroo και  το Remind  ή αξιοποιήστε εικόνες και αφηγηθείτε αυτό που θέλετε με τη βοήθεια του narrable .

Συνάντηση Έκτορα-Ανδρομάχης

http://www.gliffy.com/go/publish/image/7012359/L.png

Μαθαίνουμε την Ευκτική

Mind Map created by alexgger with ExamTime Flash Card Deck created by alexgger with ExamTime