Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2016

Καλές Γιορτές!

Εικόνα

Το ημερολόγιο ενός δειλού-Δραστηριότητες

Με οδηγό και τις πολύτιμες οδηγίες της κυρίας Γεωργιάδου  Το ημερολόγιο ενός δειλού, Β. Παπαθεοδώρου, Δραστηριότητες from Alexandra Gerakini Για μια δημιουργική σχέση με τη Λογοτεχνία from Agathi Georgiadou

Κροίσος και Σόλων

Ανάπαυλα από το σχολικό εγχειρίδιο της αχαίας ελληνικής γλώσσας  Γ Γυμνασίου και επιλογή ενός κειμένου από το ανθολόγιο του Γ. Ζούκη με μικρές αλλαγές ώστε με βάση αυτό το κείμενο να διδάξουμε τα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας 6. Γεωργίου Ν. Ζούκη, ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης from Georgia Dimitropoulou Κροῖσος καὶ Σόλων. Κροῖσος ὁ Λυδῶν 1 βασιλεὺς πλουσιώτατος καὶ κράτιστος ἐνομίζετο εἶναι. Ἧκε δέ ποτε εἰς Σάρδεις Σόλων ὁ Αθηναῖος. Τοῦτον ὁ βασιλεὺς προθυμότατα καὶ λαμπρότατα ἐξένισεν 2 , ἐκέλευσε δὲ τοὺς θεράποντας τὸν ξένον περιάγειν κατὰ τοὺς μεγίστους θησαυρούς. ῎Επειτα δὲ εἶπεν αὐτῷ· « ῏Ω ξένε Ἀθηναῖε, σὺ μάλιστα προέχεις 3 σοφίᾳ πάντων Ἀθηναίων. Σωφρονέστερον καὶ δικαιότερον παντὸς ἄλλου κρίνεις. Βούλομαι ἀκούειν σου, εἰ νομίζεις ἄλλον εὐδαιμονέστατον». Σόλων δ’ οὐ τὰ ἡδίω, ἀλλὰ τὰ ἀληθέστερα προκρίνων ἀποκρίνεται. «Οὐκ ἀεὶ οἱ τύραννοι εὐδαίμονές εἰσιν· οὗτοι γὰρ τῶν μεγίστων μὲν ἀγαθῶν ἐλάχιστα μετέχουσι, τῶν μεγί