Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2014

Τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Εικόνα
ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι μια λέξη του καιρού μας, ένας όρος κοινόχρηστος , ένα νόμισμα που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια, γιατί συμβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ μεγάλη. Και με την «ανθρωπιά» εννοούμε, φυσικά, τη συμπόνια, τη συμμετοχή , με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Και όχι μόνο του γείτονα. Του κάθε ανθρώπου. Άλλοτε χρησιμοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισμός». Έλεγαν: «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» και με τούτο εσήμαιναν μια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάμει το καλό. Ο Ντυνάν, για παράδειγμα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέτοιος ανθρωπιστής. Πέρα απ’ ό,τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτομό του, εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που έπασχαν, έξω από διάκριση φυλής και θρησκείας, «εν πολέμω και εν ειρήνη». Ο «ανθρωπιστής», ένας άνθρωπος με σπουδαίες ικανότητες, που αναλίσκεται με ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία, ακόμη και χωρίς τη θεμιτή, επιτέλους, από πολλές απόψεις, επιθυμία της υστεροφημίας, υπ

Οι ερωτήσεις Εισαγωγής στην τράπεζα θεμάτων

Εικόνα
 Ερωτήσεις Εισαγωγής   Ξενοφώντας    Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την «παράβαση των όρκων»;   Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο; α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα. β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα;   Ποιον χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυμαστές του έργου του στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί; Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα: α ) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυμπίας, όπου ασχολήθηκε με το συγγραφικό του έργο. β ) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα. γ ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήμα του, στον Σκιλλούντα, και να μετακομίσει στην Κόρινθο. δ ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, μετά από την άρση του ψηφίσματος για εξορία. ε ) Έστειλε τους γιους του, Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετήσουν στον αθη

Καλή επιτυχία!

Εικόνα
  Στους μαθητές μου και στους μαθητές όλης της χώρας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία!

Οι ερωτήσεις Ιστορίας στην τράπεζα θεμάτων

Εικόνα
Τι πρέπει να προσέξουμε! Ιστορικοί όροι-έννοιες : αυτονομία, Ιωνική επανάσταση, χορηγία , πρώτος ελληνικός αποικισμός, βοιωτικός ή κορινθιακός πόλεμος, Πανιώνιο, τριακοντούτεις σπονδαί, τριηραρχία, γεωμετρική τέχνη, ηγεμονία( principatus ), βασιλιάς(ομηρικά χρόνια), ισονομία, στενοχωρία, γεωμετρική τέχνη, πληβείοι, βασιλεύς(μυκηναϊκή εποχή), γυμνασιαρχία, μυκηναϊκός πολιτισμός, αγροτικός νόμος, άνακτας, λειτουργία, διάταγμα Καρακκάλα, ρωμαϊκή δημοκρατία, γραμμική Β, λααγέτας, αυτάρκεια, εστίαση, ραψωδοί, κλασική εποχή, Ιωνική επανάσταση, κοινή ελληνική, αρχιθεωρία, μέγαρο, αισυμνήτες, Στωική φιλοσοφία, ύπατοι, βουλή γερόντων, πραιτωριανοί, ομηρική εποχή, χαλκιδικό αλφάβητο, ελληνικός μεσαίωνας, πελάτες, μετοίκιο, δικτάτορας, νομοδιδάσκαλοι, θολωτοί τάφοι, δήμαρχοι, δημιουργοί, θρησκευτικός συγκρητισμός, οπλιτική φάλαγγα, πατρίκιοι, γραμματικοί, δωδεκάδελτος, Καλλιειος συνθήκη, χορηγία, τιμητής, θεωρικά Ερωτήσεις ανάπτυξης    Οικονομική και   πολιτική οργάνωση του μυκηνα

Eπαναληπτικές ερωτήσεις κατανόησης στα "Ελληνικά" του Ξενοφώντα

Εικόνα
Επαναληπτικές Ερωτήσεις Ξενοφώντος Ελληνικά Β.1, 16-32  Ποια σημασία είχε για το στρατό του Λυσάνδρου η άλωση της Λαμψάκου; Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του Λυσάνδρου και σε τι αποσκοπεί; Ποιες είναι οι προβλέψεις που κάνει ο Αλιβιάδης για τη θέση των δύο αντιπάλων και ποια είναι τα στρατηγικά του προσόντα; Ποιες συμβουλές απηύθηνε στους Αθηναίους και ποια πήχηση είχαν οι συμβουλές του; Να χαρακτηρίσετε τον Αλκιβιάδη αξιοποιώντας τις πληροφορίες του αποσπάσματος. Να σχολιάσετε την τακτική των Αθηναίων κάθε φορά που γύριζαν  από τους Αιγός ποταμούς. Σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο Λύσανδρος αμέσως μετά τη νίκη του; Να συγκρίνετε τη στάση του Φιλοκλή και του Αδείμαντου, σε περίπτωση που νικούσαν στη ναυμαχία οι Αθηναίοι. Γιατί νικήθηκαν οι Αθηναίοι στους Αιγός ποταμούς;Ποια στατηγικά λάθη διέπραξαν; Ποια είναι τα προσόντα που είχε ο Λύσανδρος, ως στρατηγός; Β.2, 1-4 Ποιες ήταν οι κύριες ενέργειες του Λυσάνδρου μετά τη νίκη του στους Αιγός ποταμούς; Πώς αντιδρούν ο