Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2019

Κριτήρια Αξιολόγησης Γλώσσας-Λογοτεχνίας Γ΄ τάξη ΓΕΛ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΞΕ... by alexgger on Scribd Μπορείτε να δείτε τα κριτήρια και εδώ: https://drive.google.com/file/d/1L5F0DgOZ14zsXaL9QXOZ1ECKPDwZ8XoJ/view?usp=sharing

Εννοιολογικός χάρτης για τις ιστορικές πηγές

Ο εννοιολογικός χάρτης βασίστηκε στις κατηγορίες και τα είδη των ιστορικών πηγών που αναφέρει ο Δ.Μαυροσκούφης.

Καλή σχολική χρονιά!!

Εικόνα

Χρονογραμμή της Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου