ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, 16-32, ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλα εργασίας για τις παραγράφους 16-32, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1 των Ελληνικών του Ξενοφώντα.ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 16-32
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ  A

Υποθέστε ότι είστε δημοσιογράφοι και εργάζεστε σε μια εφημερίδα. Αποστολή σας είναι να γράψετε ένα άρθρο στο οποίο θα παρουσιάζετε τα κυριότερα γεγονότα της ναυμαχίας στους Αιγός ποταμούς. Φροντίστε να εμπλουτίσετε το άρθρο σας με φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα αναζητήσετε στο διαδίκτυο.
Στην αποστολή σας θα σας βοηθήσουν η ιστοριογραφία του Ξενοφώντα αλλά και οι ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 1.    http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fDataDisplay.aspx?Mode=Lemmata&paramid=119&lastNode=t119
 2.     http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82
 3.   http://blogs.sch.gr/margiakou/2009/07/29/%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4/
 
ΟΜΑΔΑ Β
Υποθέστε ότι είστε ένας από τους ναύτες του Σπαρτιατικού ή του Αθηναϊκού στόλου και ζήσατε τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς. Αποστολή σας είναι να καταγράψετε σε α πρόσωπο σε μια ημερολογιακή σελίδα  τα γεγονότα της ναυμαχίας, όπως τα βιώσατε εσείς οι ίδιοι.
Στην αποστολή σας θα σας βοηθήσουν η  ιστοριογραφία του Ξενοφώντα αλλά και οι ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 1. http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fDataDisplay.aspx?Mode=Lemmata&paramid=119&lastNode=t119
 2. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82
 3. http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=51168&cat_id=179
 
ΟΜΑΔΑ Γ
Υποθέστε ότι είστε ιστορικοί  και θέλετε να καταγράψετε τα γεγονότα της ναυμαχίας στους Αιγός ποταμούς, όπως ακριβώς διαδραματίστηκαν. Προσπαθήστε να καταγράψετε τα γεγονότα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα. Το κείμενο σας θα αποτελέσει λήμμα της Βικιπαίδειας και μπορείτε να δημιουργήσετε  και υπερσυνδέσμους που θα φωτίζουν καλύτερα τα γεγονότα.
Στην αποστολή σας θα σας βοηθήσουν η ιστοριογραφία του Ξενοφώντα αλλά και οι ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 1.   http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fDataDisplay.aspx?Mode=Lemmata&paramid=119&lastNode=t119
 2. http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=51168&cat_id=179  
 3. http://blogs.sch.gr/margiakou/2009/07/29/%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4/
 
ΟΜΑΔΑ Δ
Υποθέστε ότι είστε εμπειρογνώμονες του Αθηναϊκού στρατού και η υπηρεσία σας σας αναθέτει να διερευνήσετε τα αίτια της καταστροφής του Αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταμούς. Αποστολή σας είναι να γράψετε μια αναφορά στην οποία θα ενημερώνετε την υπηρεσία σας για το θέμα αυτό.
Στην αποστολή σας θα σας βοηθήσουν η ιστοριογραφία του Ξενοφώντα αλλά και οι ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 1.    http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fDataDisplay.aspx?Mode=Lemmata&paramid=119&lastNode=t119
 2. http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=51168&cat_id=179
 3.     http://blogs.sch.gr/margiakou/2009/07/29/%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4/
ΟΜΑΔΑ  Ε
Υποθέστε ότι είστε βιογράφοι. Αποστολή σας είναι  να δημιουργήσετε τις βιογραφίες των πρωταγωνιστών της ναυμαχίας στους Αιγός ποταμούς: του Λύσανδρου, του Κόνωνα και του Αλκιβιάδη, δίνοντας έμφαση στο ρόλο που διαδραμάτισαν στη συγκεκριμένη ναυμαχία.
Στην αποστολή σας θα σας βοηθήσουν η ιστοριογραφία του Ξενοφώντα αλλά και οι ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 1. http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=683
 2. http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23572&subid=2&pubid=7838822
 3. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD
 4. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
 5. http://users.sch.gr/pikoulas/LYSANDROS.htm
 6. http://www.mousa.gr/html/lisandros.html
 7. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
 8. http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157568
 9. http://www.mousa.gr/html/alkiviadis.html
Τα φύλλα εργασίας  στηρίχτηκαν στη διαθεματική προσέγγιση της ναυμαχίας στους Αιγός ποταμούς : http://drolapi.blogspot.gr/2011/11/blog-post_13.html.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή