ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, Ο ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.     Τι γνωρίζετε για τον Καρλομάγνο;
2.    Πως διοικούσε ο Καρλομάγνος την αυτοκρατορία του και τι πέτυχε στον οικονομικό τομέα;
3.    Τι γνωρίζετε για τη συνθήκη του Βερντέν;
4.    Ποιοι είναι οι  νέοι εχθροί που απειλούν την Ευρώπη;
5.    Τι ήταν η Καρολίδεια Αναγέννηση και πως αυτή πραγματοποιήθηκε;
6.    Ποια μαθήματα διδάσκονταν στην Ανακτορική Ακαδημία;

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο Καρλομάγνος
 • ·         Διαδέχθηκε τον Πιπίνο το Βραχύ και μετέτρεψε το Φραγκικό Βασίλειο σε πανίσχυρο χριστιανικό κράτος
 • ·         Το 800 στέφθηκε στη Ρώμη από τον πάπα αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού κράτους
 • ·         Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των Βυζαντινών, διότι θεωρούσαν τον αυτοκράτορα τους ως το μοναδικό κληρονόμο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
 • ·         Επέλεξε ως πρωτεύουσα του την πόλη Αιξ-Λα- Σαπέλ.
 • ·         Οργάνωσε τους πολιτικούς και διοικητικούς θεσμούς του βασιλείου συνδυάζοντας τη ρωμαϊκή παράδοση και τα γερμανικά έθιμα.
 • ·         Χάρη στην τάξη και στην οργάνωση στο κράτος του βελτιώθηκε η οικονομία με αύξηση της αγροτικής παραγωγής και αναθέρμανση του εμπορίου
 • Συνθήκη του Βερντέν
 • ·         Οι τρεις διάδοχοι του Καρλομάγνου μοίρασαν την  αυτοκρατορία σε τρία τμήματα με τη συνθήκη του Βερντέν: α) περίπου στη σημερινή Γερμανία β) περίπου στη σημερινή Γαλλία γ) σημερινό Βέλγιο, Ελβετία, κεντρική  Ιταλία μέχρι τη Ρώμη
·         Η συνθήκη του Βερντέν χώρισε την Ευρώπη πρώτη φορά γλωσσικά και ήταν η απαρχή της δημιουργίας της νεότερης Ευρώπης
Νέοι κίνδυνοι για την Ευρώπη
·         Σαρακηνοί: παράλια Μεσογείου
·         Μαγυάροι (Ούγγροι): Δυτική Ευρώπη
·         Νορμανδοί ή Βίκιγκς: αναστατώνουν την Ευρώπη με ξαφνικές επιδρομές
Καρολίδεια αναγέννηση
 • ·         Έτσι ονομάστηκε η μεγάλη άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών κατά τη βασιλεία του Καρλομάγνου και των διαδόχων του
 • ·         Για να οργανωθεί το κράτος, ήταν απαραίτητα ικανά στελέχη, όπως γραφείς, αντιγραφείς και δάσκαλοι. Επειδή τις παραπάνω δραστηριότητες τις ασκούσαν κληρικοί, ο Καρλομάγνος προχώρησε σε εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις και σε προσπάθειες βελτίωσης του μορφωτικού επιπέδου του κλήρου.
 • ·         Προσκλήθηκαν διάσημοι λόγιοι και δάσκαλοι από την Ιρλανδία και την Αγγλία.
 • ·         Στην Ανακτορική ακαδημία και στα μοναστήρια γινόταν συστηματική αντιγραφή βιβλίων για αυτό και καθιερώθηκε η καρολίδεια γραφή.
 • ·         Στα σχολεία διδάσκονταν κυρίως: γραφή και ανάγνωση, γραμματική, ρητορική, αριθμητική
 • ·         Αναπτύχθηκαν οι εξής τέχνες με βυζαντινές επιδράσεις: αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, μικροτεχνία, μικρογραφία χειρογράφων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ