ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 7


ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.     Τι γνωρίζετε για τον Ξενοφώντα; Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Xenofon.htm  διαβάστε για τη ζωή και το έργο του Ξενοφώντα.
2.    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84  διαβάστε για τον Αγησίλαο.
3.    Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα προσόντα ενός καλού πολιτικού;
4.    Διαβάστε το κείμενο και μελετήστε τα ερμηνευτικά σχόλια του βιβλίου.
5.    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b07xm.htm  απαντήστε στις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου.
6.    Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις εντοπίζοντας τα αντίστοιχα χωρία στο κείμενο:
§  Τι έκανε ο Αγησίλαος για να ωφελήσει την πατρίδα του;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§  Τι θεωρούσε καθήκον του σωστού πολιτικού ο Αγησίλαος;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§  Ποια ήταν η μεγαλύτερη υπηρεσία του Αγησίλαου προς την πατρίδα του, σύμφωνα με τον Ξενοφώντα; Γιατί ενεργούσε έτσι;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§  Πως συμπεριφερόταν ο Αγησίλαος στους πολιτικούς του αντιπάλους;
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§  Πως συμπεριφερόταν ο Αγησίλαος στους συμπολίτες του, τι είδους σχέση επιδίωκε να δημιουργήσει μαζί τους και γιατί;
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.    Αφηγηθείτε προφορικά το νόημα του κειμένου.
8.    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gkonstantinou.com/school_work/enot7/enot7.html παρακολουθήστε το video του κειμένου 7 και με τη βοήθεια του video χωρίστε στο κείμενο προτάσεις και εντοπίστε τους βασικούς όρους των προτάσεων.
9.    Συμπληρώστε στη συνέχεια τις ακόλουθες προτάσεις:
§  Ἀγησίλαος ὃπου ᾢετο ....................................................., οὐ .................ὐφίετο, οὐ........................ἀφίστατο, οὐ ...................... ἐφείδετο, οὐ............ οὐ.......................προὐφασίζετο.
§  Ἀγησίλαος ἐνόμιζε τοῦτο ἒργον...................................., ..............................................
§  Ἐγώ, ὁ Ξενοφῶν,ἐν τοῖς μεγίστοις ὠφελήμασι τόδε τίθημι,....................................................................................................................................................................
§  Τίς γάρ ἄν ἠθέλησεν.............. ὁρῶν .....................................;
§  Ἀγησίλαος προσεφέρετο πρός.............................................  ὥσπερ..........................................................................
§  Ἀγησίλαος ἐλοιδορεῖτο ..............................., ἐτίμα........................................,παρίστατο..................................., ἡγούμενος..........................., ἐθέλων..............................., νομίζων...................................................,τιθείς ζημίαν.......................................................
10. Στην  ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b07xm.htm  κατεβάστε το αρχείο doc για να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ