ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ, ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)
Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Από τη Ρώμη στη νέα ρώμη

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 1. Ποιο κράτος ονομάζεται Βυζαντινό;
 2. Ποιοι είναι οι σταθμοί μεταμόρφωσης του Ρωμαϊκού κράτους σε Βυζαντινό;
 3. Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του 4ου και 5ου αιώνα στο ανατολικό και στο δυτικό τμήμα του Ρωμαϊκού κράτους;
 4. Ποια ήταν η δραστηριότητα που ανέπτυξε το Βυζάντιο επί Ιουστινιανού Α;
 5. Τι συνέβη στο Βυζάντιο προς τα τέλη του 6ου αιώνα και πως μεταβάλλεται σταδιακά η φυσιογνωμία του Ρωμαϊκού κράτους;
 6. Ποια μέτρα έλαβε ο Κων/νος για την ανόρθωση του Ρωμαϊκού κράτους;
 7. Ποιοι ήταν οι λόγοι που ο Κων/ος αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή;
 8. Τι γνωρίζετε για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της Κων/λης και πότε έγιναν τα εγκαίνια της;
 9. Τι στάση έδειξε ο Κων/ος προς το Χριστιανισμό και ποια μέτρα πήρε που αφορούσαν τους Χριστιανούς;

  Βυζάντιο ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Ονομάζεται το χριστιανικό κράτος που δημιουργήθηκε στο ανατολικό τμήμα τns Ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας και αποτέλεσε την εξέλιξη τns.

  Οι σταθμοί μεταμόρφωσης του Ρω­μαϊκού κράτους σε Βυζαντινό είναι:
 •   η εξίσωση των δικαιωμάτων των Χριστια­νών με των άλλων θρησκευτικών ομά­δων
 •   η ίδρυση της Κωνσταντινούπολη επί Κωνσταντίνου Α'
 •   η ανάδειξη του Χριστιανισμού σε κρατική θρησκεία
 •   η διαίρεση της Αυτοκρατορίας επί Θεοδο­σίου Α' (379-395).

  4ος -5ος  αιώνας:
Το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος αποκρούει τους  Γερμανούς, αποκτά θρησκευτική ομοιογένεια και οικονομική σταθερότητα ενώ το δυτικό τμήμα καταρρέει.

  6ος  αιώνας:
Ο Ιουστινιανός Α' ενισχύει την κε­ντρική εξουσία για να ανασυστήσει τη Ρω­μαϊκή Οικουμένη, καταλύει τα γερμανικά κράτη αλλά εξαντλεί οικονομικά το Κράτος.

  Τέλη του 6ου αιώνα:
 •   Εκδήλωση μιας πολύπλευρης κρίσης που οδήγησε σε βαθιές μεταβολές και εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις.
 •   Μείωση της Βυζαντινής δύναμης επέφεραν και οι αραβικές κατακτήσεις στα χρόνια της δυναστείας του Ηρακλείου.
 •  Απομάκρυνση του Ρωμαϊκού κράτους από τις λατινικές και ειδωλολατρικές ρίζες του και μεταμόρφωση του σε χριστιανική αυτοκρατορία της Ελληνικής Ανατολής.

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ

Τα μέτρα που έλαβε ο Κωνσταντίνος Α' για την ανόρθωση του Ρωμαϊκού Κράτους
 • Ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη.
 • Έδωσε το δικαίωμα στους Χριστιανούς να λατρεύουν το θεό τους.
 • Ξεχώρισε την πολιτική από τη στρατιωτική εξουσία.
 • Έθεσε σε κυκλοφορία ένα χρυσό νόμισμα

Ίδρυση Κωνσταντινούπολης
Μεταφορά του κέντρου (της πρωτεύουσας) της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή.
Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης (αρχαίο βυζάντιο) οφειλόταν
στη γεωπολιτική της σημασία και
στην εμπορική της σπουδαιότητα.

Οι κυριότεροι λόγοι της ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης ήταν οι εξής:
 •   Η Ανατολή παρείχε ισχυρή οικονομία και ακμαίο πληθυσμό.
 •   Οι Χριστιανοί -σ' αυτούς στηρίχτηκε πολιτικά ο Κωνσταντίνος Α'- ήταν πολυ­πληθέστεροι στην Ανατολή.
 •  Στις πόλεις της Ανατολής υπήρχαν θρησκευτικές συγκρούσεις.
 •   Η απόκρουση των Γότθων (στο Δούναβη) και των Περσών (στον Ευφράτη) ήταν από αυτή τη θέση ευκολότερη.
Οικοδομική
Η Κωνσταντινούπολη (τα εγκαίνια της έγιναν στις 11  Μαΐου του 330) χτίστηκε με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο της Ρώμης. Προικίστηκε και στολίστηκε με:
         τείχη                                    το Ιερόν Παλάτιον
        λεωφόρους                            το κτίριο της Συγκλήτου
        πλατεία                                  δεξαμενές
        έργα τέχνης                           λουτρά
                                                      εκκλησίες                
Ο πληθυσμός αναπτύχθηκε ραγδαία
Στις αρχές του 5ου  αι. αριθμούσε 150.000 κατοίκους.  Στα μέσα του 6ου  αι. αριθμούσε 300.000 κατοίκους.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Κωνσταντίνος ευνόησε τους  Χριστιανούς γιατί πίστευε ότι ο Χριστιανισμός θα ξανάφερνε την ενότητα στο Ρωμαϊκό Κράτος.
Μέτρα υπέρ των Χριστιανών
 • Μεταφέρει το Χριστόγραμμα από το λάβαρο στα νομίσματα (312).
 • Προχωρά σε νομοθετικές ρυθμίσεις.
 • Με το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313), εξισώνει τους Χριστιανούς με τους πι­στούς των άλλων θρησκειών.
 • Παύει τους διωγμούς κατά των Χριστιανών (από το 324).
 • Με την Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας (325) καταδικάζει τις αιρέσεις και επαναφέρει την ειρήνη στην Εκκλησία και την Αυτοκρατορία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ