ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ, Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 1. Πότε απομακρύνεται το Βυζάντιο από τις Ρωμαϊκές του καταβολές και μπορούμε να μιλάμε για μεσαιωνικό Ελληνικό Βυζαντινό κράτος;
 2. Ποιες είναι οι εξελίξεις που σημειώνονται από το 717 ως το 867;
 3. Πότε παρουσιάζονται οι πρώτες ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης και ποιες είναι αυτές;
 4. Τι γνωρίζετε για τις κακώσεις;

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Διαμόρφωση Μεσαιωνικού Ελληνικού Βυζαντινού κράτους: στα χρόνια της δυναστείας των Ισαύρων(717-802) και του Αμορίου(802-867).

Εξελίξεις που σημειώθηκαν
 • Τα σύνορα του Βυζαντίου προς τα ανατολικά σταθεροποιήθηκαν στις παρυφές της Μ. Ασίας(στεριά) και κατά μήκος της γραμμής Κιλικία-Κύπρος-Κρήτη(θάλασσα).
 • Στα μέσα του 9ου αιώνα άρχισε η Βυζαντινή αντεπίθεση στη Μ. Ασία.
 • Αντιμετωπίστηκε με επιτυχία η Βουλγαρική απειλή.
 • Άρχισε η αφομοίωση των Σλάβων.
 • Ενισχύθηκε ο Ελληνικός χαρακτήρας της αυτοκρατορίας.
 • Τα θέματα γενικεύτηκαν και επεκτάθηκαν στα Βαλκάνια. Αυτό είχε ως συνέπεια α) να περιοριστούν οι μισθοφόροι και β)να κυριαρχήσει η μικρή και μεσαία αγροτική ιδιοκτησία.

Ανάκαμψη της οικονομίας
 •   Οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης φάνηκαν στα χρόνια του Κωνσταντίνου Ε.(741-775)
 •   Τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν
 •   Το εμπόριο και η βιοτεχνία αναζωογονήθηκαν χωρίς να αλλοιωθεί ο αγροτικός χαρακτήρας της οικονομίας.
 •   Εφαρμόστηκαν τολμηρά οικονομικά μέτρα, οι κακώσεις την εποχή του Νικηφόρου Α(802-811).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ