ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΔΥΣΗΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΔΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 1. Ποιες ήταν οι εξελίξεις για το Ελληνικό στοιχείο της Σικελίας και της Ν. Ιταλίας από τον 7ο ως το 10ο αιώνα;
 2. Ποια θέματα περιλάμβανε η Βυζαντινή Ν. Ιταλία;
 3. Που στόχευε η ιταλική πολιτική των Μακεδόνων βασιλέων;
 4. Ποια ήταν η ιταλική  πολιτική του Νικηφόρου Φωκά και οι σχέσεις του Βυζαντίου με το Γερμανικό κράτος στα χρόνια της βασιλείας του;
 5. Ποια ήταν η ιταλική  πολιτική του Ιωάννη Τσιμισκή και οι σχέσεις του Βυζαντίου με το Γερμανικό κράτος στα χρόνια της βασιλείας του;
 6. Πως αντιμετώπισε τις εξωτερικές απειλές ο Βασίλειος Β;

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ελληνισμός της Ιταλίας
 •   Κατά τον 7ο και 8ο αιώνα εξαιτίας των Σλαβικών επιδρομών Ελληνικοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν στη Σικελία και Ν. Ιταλία.
 •   Τον 10ο αιώνα οι Άραβες κατέλαβαν τη Σικελία και πολλοί Σικελιώτες κατέφυγαν στη Ν. Ιταλία.
 •   Η Βυζαντινή Ν. Ιταλία περιλάμβανε τρία θέματα (Λογγοβαρδία, Λουκανία, Καλαβρία)

Ιταλική  πολιτική των Μακεδόνων : διατήρηση και επέκταση των ιταλικών κτήσεων και απόκρουση Αράβων και Γερμανών.

Πολιτική του Νικηφόρου Φωκά
 •   Η πολιτική του είναι αμυντική έναντι των Αράβων της Σικελίας και των Γερμανών.
 •   Η Γερμανική απειλή γίνεται έντονη για τις Βυζαντινές κτήσεις.
 •   Ο Όθων ανακηρύσσεται βασιλεύς Ιταλίας και στέφεται αυτοκράτορας Ρωμαίων.
 •   Με τον απεσταλμένο του Λιουτπράνδο ζητάει τις Βυζαντινές κτήσεις με προίκα.
 •   Ο νικηφόρος Φωκάς απορρίπτει τις προτάσεις και ταπεινώνει τον Λιουτπράνδο.

Πολιτική του Ι. Τζιμισκή
 •  Ιδρύει το καπετανάτο Ιταλίας στη θέση των τριών θεμάτων
 •   Ακολουθεί μετριοπαθή πολιτική απέναντι στους Γερμανούς.
 •   Η ανιψιά του αυτοκράτορα παντρεύεται το διάδοχο του Γερμανικού θρόνου.
 •   Ο Όθων φέρεται αλαζονικά, χάνει από τους Άραβες και τελικά δημιουργεί ειρηνικές σχέσεις με το Βυζάντιο.
 •   Η βασίλισσα Θεοφανώ ευνοεί τη διάδοση του βυζαντινού πολιτισμού στη Γερμανία.

Βασίλειος Β
 •   Αντιμετωπίζει τις εξωτερικές απειλές
 •   Στηρίζεται στους Βενετούς που τους δίνει προνόμια και στους Πισάτες.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ