ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΛΑΒΟΙ-ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
 1. Τι γνωρίζετε για τους Σλάβους και τους Άβαρους;
 2. Τι ήταν οι σκλαβηνίες;
 3. Τι σχέσεις είχαν αρχικά οι Σλάβοι με το Βυζάντιο και πως άλλαξαν στην πορεία αυτές οι σχέσεις;
 4. Τι πολιτική ακολούθησε το Βυζάντιο στο θέμα του εξελληνισμού των Σλάβων;
 5. Τι γνωρίζετε για τους Βούλγαρους και πότε έγινε η έμμεση αναγνώριση του κράτους τους από το Βυζάντιο;
 6. Πως ιδρύθηκε το Βουλγαρικό κράτος;
 7. Τι σχέσεις είχαν οι Βούλγαροι με το Βυζάντιο;

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΛΑΒΟΙ
 •   Ήταν νομάδες με ιδιότυπη πολιτική οργάνωση.
 •   Αρχές του 6ου αιώνα εγκαταστάθηκαν βόρεια του Δούναβη από όπου επιχειρούσαν συχνές επιδρομές κατά του Βυζαντίου.
 •   Παρασύρονταν συχνά από τους Άβαρους, λαό ουνικής καταγωγής, εγκατεστημένο στην Κεντρική Ευρώπη.
 •   Ομάδες Σλάβων εγκαταστάθηκαν στη σημερινή ηπειρωτική Ελλάδα και ίδρυσαν σκλαβηνίες: πολιτικά αυτόνομες νησίδες σλαβικού πληθυσμού διάσπαρτες ανάμεσα σε Έλληνες.
 •   Στην αρχή οι Σλάβοι έκαναν λεηλασίες και επιθέσεις στο Βυζάντιο στη συνέχεια όμως ανέπτυξαν σχέσεις με το Βυζάντιο και επηρεάστηκαν από τον πολιτισμό του.
 •    Το Βυζάντιο ενέταξε ομαλά τους Σλάβους στη Βυζαντινή κοινωνία
 •   Οι Σλάβοι εξελληνίστηκσν σε 3 στάδια:
·         Πρώτα υποτάχθηκαν στρατιωτικά στο Βυζάντιο
·         Ύστερα εκχριστιανίστηκαν
·         Τελικά αφομοιώθηκαν

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
 • Ήταν λαός ασιατικής προέλευσης, πολιτικά και στρατιωτικά οργανωμένος.
 • Νίκησαν τα Βυζαντινά στρατεύματα ( 680) και κατέλαβαν την περιοχή μεταξύ Δούναβη και Αίμου.
 • Υποχρέωσαν τον αυτοκράτορα Κων/νο Δ να τους πληρώνει ετήσιο φόρο και έτσι να αναγνωρίσει έμμεσα το κράτος τους.
 • Δημιούργησαν ένα νέο κράτος, στο οποίο αυτοί, αν και ολιγάριθμοι, έδωσαν το όνομα και την οργάνωση, υποτάσσοντας του πολυάριθμους Σλάβους, οι οποίοι συγκρότησαν τη λαϊκή  βάση και έδωσαν τη γλώσσα.
 • Διεξήγαγαν μακρούς πολέμους με το Βυζάντιο.
 • Στα ειρηνικά διαλείμματα ανέπτυξαν ειρηνικές σχέσεις με το Βυζάντιο.
 • Είχαν υιοθετήσει ως επίσημη γλώσσα την Ελληνική.
 • Εκχριστιανίστηκαν (από το 864) και δέχθηκαν την επίδραση του Βυζαντινού πολιτισμού.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή