ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ:ΘΥΜΑ ΜΙΑΣ ΠΛΕΚΤΑΝΗΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ Ή ΑΙΤΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΜΑΤΗΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ


  ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.     ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Ωραία Ελένη: θύμα μιας πλεκτάνης των θεών ή αιτία ενός αιματηρού πολέμου;
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Νεοελληνική λογοτεχνία
 2. ΤΑΞΗ: Β-Γ Γυμνασίου
 3. ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: 4
 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ:
 • Χρήση λογισμικού γενικής χρήσης: Ms word, Ms Power point, διαδίκτυο
 • Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου
 • Δικτυακοί τόποι:
 1.      http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
 2.    http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/GR/OraiaEleni.html
 3. http://www.google.gr/
 4. http://digitalschool.minedu.gov.gr/
 5.     http://www.youtube.com/
 6. http://www.gkonstantinou.com/cms/odysseia.pdf
 7. http://www.netschoolbook.gr/eleni/b1-eleni-seferis.html
 8.     http://users.sch.gr/tgiakoum/eleni/b1-eleni-parall.html 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ.

6.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ
·   Να έρθουν οι μαθητές σε ελεύθερη και δημιουργική επαφή με έργα της αρχαίας νεοελληνικής και ξένης  λογοτεχνίας , να τα ερμηνεύσουν και να νιώσουν αισθητική απόλαυση.
·   Να δημιουργηθούν στους μαθητές κίνητρα για προσωπική έκφραση.
·   Να προσεγγίσουν οι μαθητές  βιωματικά και συναισθηματικά τα κείμενα  με κατευθυνόμενη αυτενέργεια.
·   Να παράγουν οι μαθητές γραπτό κείμενο σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
·   Να καλλιεργηθεί η φαντασία και η κριτική ικανότητα των μαθητών.(κριτικός γραμματισμός)

8.  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ
Με τη διδασκαλία του σεναρίου επιδιώκεται οι μαθητές να :
·         Να αντιληφθούν ότι η Ελένη υπήρξε μια αντιφατική  μορφή στην αρχαία Ελληνική λογοτεχνία.
·         Να συγκρίνουν κείμενα της αρχαίας και σύγχρονης Ελληνικής και ξένης  λογοτεχνίας ως προς τον τρόπο που παρουσιάζεται η Ελένη.
·         Να αντιληφθούν τη δυνατότητα του κάθε λογοτέχνη να αξιοποιεί την παράδοση δημιουργικά ανανεώνοντας την.

9. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
·   Να καλλιεργήσουν οι μαθητές συνεργατικό πνεύμα μέσα στα πλαίσια της εργασίας σε ομάδες.
·   Να αναπτύξουν οι μαθητές πρωτοβουλίες και να μάθουν να διακρίνουν την αξιοπιστία των διάφορων πηγών. (κριτικός γραμματισμός)
·   Να προχωρήσουν οι μαθητές μέσω της συνεργασίας από την ανακάλυψη και τη σύγκριση στη σύνθεση και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους αξιοποιώντας δημιουργικά το υλικό που συνέλλεξαν.

10. ΣΤΟΧΟΙ Τ.Π.Ε.
·         Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση ανοιχτού λογισμικού, μηχανών αναζήτησης και διαδικτυακών πηγών γενικότερα.(νέος γραμματισμός).
·         Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. και τους υπάρχοντες ψηφιακούς πόρους ώστε να παράγουν δικό τους έργο αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. ( νέος γραμματισμός). Η τεχνολογία που επιλέχτηκε για να χρησιμοποιηθεί και αναφέρθηκε παραπάνω εξυπηρετεί αυτούς τους δύο βασικούς στόχους.


11. ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Ο φιλόλογος μαζί με τους μαθητές της τάξης, με αφορμή  τη ραψωδία Γ της Ιλιάδας ή την τραγωδία Ελένη του Ευριπίδη συζητούν το σενάριο που έχει ως θέμα του την ωραία Ελένη.

12. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η πρόταση βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, έχει τη μορφή του σχεδίου Project και προωθεί την ανακαλυπτική μάθηση( Βruner). O ρόλος του διδάσκοντα είναι υποβοηθητικός και εμψυχωτικός στο πλαίσιο της επικείμενης ανάπτυξης (Vigotsky).

13. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σύνδεση με το Α.Π. : το σενάριο βασίζεται στο νέο πιλοτικό  πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα γυμνάσια σε όλη τη χώρα.

14. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1η ώρα: οι μαθητές διαβάζουν το απόσπασμα από τη ραψωδία Γ της Ιλιάδας(Τειχοσκοπία) και συζητούν για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η Ελένη.
2η-3η ώρα: οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εργάζονται ομαδοσυνεργατικά για να μελετήσουν τα κείμενα και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των φύλλων εργασιών.
4η ώρα: Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

15. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
 Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. Στόχος του είναι να λύνει απορίες των μαθητών, να τους βοηθά σε προβλήματα τεχνικής φύσεως, να τους καθοδηγεί με συμβουλές και γόνιμες παρατηρήσεις, να τους εμψυχώνει ώστε να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να επιβλέπει την πορεία εργασιών όλων των ομάδων.  

16. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 4 ατόμων. Η τάξη αποτελείται από 20 μαθητές. Στο εργαστήριο αναλογεί 1 υπολογιστής σε 2 μαθητές. Οι μαθητές μοιράζουν μεταξύ τους τις εργασίες που αναλογούν στην ομάδα τους, συνομιλούν και ανταλλάσσουν απόψεις. Η σκέψη κάθε μαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπολοίπων μαθητών της ομάδας.

17. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Στοιχειώδης εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του διαδικτύου και των λογισμικών γενικής χρήσης και τη συνεργασία σε ομάδες.


18. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 Ομάδα Α :  Η ομάδα αυτή μελετά τους στίχους 121-244 της ραψωδίας Γ της Ιλιάδας και αποσπάσματα από το ποίημα του Γ. Ρίτσου «Ελένη» και απαντά στα ερωτήματα του φύλλου εργασιών.
 Ομάδα Β: Η ομάδα αυτή μελετά τους στίχους 259-315 της ραψωδίας δ της Οδύσσειας και απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Η Ελένη της Σπάρτης» του Εμίλ Βεράρεν και απαντά στα ερωτήματα του φύλλου εργασιών.
 Ομάδα Γ: Η ομάδα αυτή μελετά τους στίχους 83-191 της τραγωδίας «Ελένης» του Ευριπίδη και απόσπασμα από το ποίημα «Ελένη» του Γ. Σεφέρη και απαντά στα ερωτήματα του φύλλου εργασιών.
Ομάδα Δ: Η ομάδα αυτή μελετά τους στίχους 1-82 της τραγωδίας «Ελένη» του Ευριπίδη , απόσπασμα από το ποίημα «Ελένη» του Γ. Σεφέρη και απόσπασμα από την τραγωδία του Ευριπίδη «Τρωαδίτισσες» και απαντά στα ερωτήματα του φύλλου εργασιών.
 Ομάδα Ε: Η ομάδα αυτή μελετά το ποίημα «Ελένη» του Κ. Παλαμά, στίχους της Σαπφούς για την Ελένη και την παλινωδία του Στησίχορου και απαντά στα ερωτήματα του φύλλου εργασιών.

19. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση των μαθητών, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μαθήματος, έγινε με κριτήριο την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν αρχικά. Συνεκτιμήθηκαν οι απαντήσεις των ομάδων στο φύλλο εργασίας, ο προφορικός και γραπτός λόγος που παρήγαγαν, η συνεργασία των μελών των ομάδων κατά τη διάρκεια της έρευνας και η συμμετοχή των ομάδων στην παρουσίαση των εργασιών τους. Αξιολογείται :
·         Η ικανότητα του μαθητή να συγκρίνει διαφορετικά κείμενα διαφορετικών εποχών και να καταλήγει σε συμπεράσματα.
·         Η ικανότητα του μαθητή να αντιληφθεί ότι η Ελένη υπήρξε μια αντιφατική μορφή και προβάλλεται με διαφορετικό τρόπο μέσα από διαφορετικά κείμενα.
·         Η ικανότητα του μαθητή να αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο και να τις αξιολογεί.

20. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως ως προς την έκταση ή τη στόχευση. Για το συγκεκριμένο σενάριο επιλέχτηκε η καθοδηγούμενη πλοήγηση στο διαδίκτυο λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και λόγω όχι ιδιαίτερα υψηλής εξοικείωσης της τάξης με τον υπολογιστή. Το σενάριο μπορεί να τροποποιηθεί ώστε:
·         Η διδακτική πορεία να είναι λιγότερο καθοδηγούμενη από τα φύλλα εργασίας. Αυτό απαιτεί την αντικατάσταση των προδιαγραμμένων βημάτων και οδηγιών και την ενθάρρυνση της αυτενέργειας.
·         Η διδακτική πορεία να περιλαμβάνει περιήγηση σε περισσότερους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού. Η ελεύθερη πλοήγηση στο διαδίκτυο μπορεί να εμπλουτίσει τη διδακτική παρέμβαση με στόχο την άσκηση των μαθητών στην αξιοποίηση δικτυακών τόπων και ψηφιακού υλικού.

21. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.  Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02)
2.        Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Γυμνάσιο(Πιλοτικό πρόγραμμα)
3.          Ομήρου Οδύσσεια, Ομήρου Ιλιάδα, Ελένη του Ευριπίδη, βιβλία μαθητή και εκπαιδευτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα
4.        Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
5.        Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς, Morris L. BiggeΟΜΑΔΑ Α
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.     Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/GR/OraiaEleni.html διαβάστε τις πληροφορίες για την ωραία Ελένη.

2.    Διαβάστε τους στίχους 121-244 από τη ραψωδία Γ της Ιλιάδας. Ποια φαίνεται να είναι η σχέση της με τον βασιλιά Πρίαμο; Πως μιλούν για αυτήν οι ηλικιωμένοι σύμβουλοι της Τροίας;
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.     Να παρουσιάσετε την προσωπικότητα της Ελένης όπως προκύπτει μέσα από αυτούς τους στίχους.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.    Διαβάστε το ποίημα του Γ. Ρίτσου στη σελίδα 53 του βιβλίου της Ιλιάδας. Να επισημάνετε διαφορές ανάμεσα στην Ελένη της Ιλιάδας και στην Ελένη του Γ. Ρίτσου. Να γράψετε ένα κείμενο για την Ελένη του Γ. Ρίτσου.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.    Στη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr/  να βρείτε μια εικόνα της Ελένης.
6.    Στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα λογισμικό παρουσίασης(Power point) με τέσσερις  διαφάνειες. Στην πρώτη διαφάνεια να εισάγετε την εικόνα που βρήκατε, στη δεύτερη διαφάνεια να παρουσιάσετε την προσωπικότητα της Ελένης στην Ιλιάδα , στην τρίτη διαφάνεια γράψτε κάποιους στίχους από το ποίημα «Ελένη» του Γ. Ρίτσου και στην τέταρτη διαφάνεια να παρουσιάσετε την προσωπικότητα της «Ελένης» του Γ. Ρίτσου.ΟΜΑΔΑ Β
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.     Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/GR/OraiaEleni.html διαβάστε τις πληροφορίες για την Ωραία Ελένη.
2.    Στην ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου http://digitalschool.minedu.gov.gr/ βρείτε το ηλεκτρονικό βιβλίο της Οδύσσειας και διαβάστε τους στίχους 259-315 της ραψωδίας δ. Στη συνέχεια απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:
3.    Ποια γνωρίσματα της προσωπικότητας της  Ελένης μπορούμε να διακρίνουμε μέσα από την αφήγηση της και την αφήγηση του Μενέλαου;
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.    Να εντοπίσετε τους στίχους στους οποίους η Ελένη κάνει λόγο για τη συζυγική της απιστία. Πως παρουσιάζει αυτό το γεγονός και ποια είναι τα συναισθήματα της;
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://www.gkonstantinou.com/cms/odysseia.pdf διαβάστε στη σελίδα 435 το απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Εμίλ Βεράρεν «Η Ελένη της Σπάρτης». Πως παρουσιάζεται Η Ελένη σε αυτό το απόσπασμα και ποιες είναι οι σχέσεις της με το Μενέλαο; Να συγκρίνετε αυτό το απόσπασμα με τους στίχους με τους στίχους 259-315 της ραψωδίας δ της Οδύσσειας.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
6.    Στη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr/  να βρείτε μια εικόνα της Ελένης.
7.    Στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα λογισμικό παρουσίασης(Power point) με τέσσερις  διαφάνειες. Στην πρώτη διαφάνεια να εισάγετε την εικόνα που βρήκατε, στη δεύτερη διαφάνεια να παρουσιάσετε την προσωπικότητα της Ελένης στην Οδύσσεια , στην τρίτη διαφάνεια γράψτε το απόσπασμα του Εμίλ Βεράρεν(το λόγο της Ελένης) και στην τέταρτη διαφάνεια να παρουσιάσετε την προσωπικότητα της «Ελένης» του Εμίλ Βεράρεν.


ΟΜΑΔΑ Γ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.     Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/GR/OraiaEleni.html διαβάστε τις πληροφορίες για την ωραία Ελένη.
2.    Στην ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου  http://digitalschool.minedu.gov.gr/  βρείτε το βιβλίο Ελένη του Ευριπίδη και διαβάστε τους στίχους 83-191 του προλόγου. Τι ζητά να μάθει η Ελένη από τον Τεύκρο και τι πληροφορίες παίρνει;
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.    Ποια είναι τα συναισθήματα του Τεύκρου για την Ελένη;
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.    Στο ίδιο βιβλίο , στη σελίδα 21 διαβάστε ένα απόσπασμα από το ποίημα του Γ. Σεφέρη Ελένη. Συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα http://www.netschoolbook.gr/eleni/b1-eleni-seferis.html . Να συγκρίνετε τους στίχους 83-191 του προλόγου της Ελένης με αυτούς του ποιήματος του Γ. Σεφέρη. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε; Γράψτε ένα κείμενο για την Ελένη του Γ. Σεφέρη.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................
5.    Στη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr/  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/  αναζητήστε ένα απόσπασμα από θεατρική παράσταση της Ελένης του Ευριπίδη(πρόλογος)
6.    Στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα λογισμικό παρουσίασης(Power point) με τέσσερις  διαφάνειες. Στην πρώτη διαφάνεια να εισάγετε το απόσπασμα της θεατρικής παράστασης, στη δεύτερη διαφάνεια να παρουσιάσετε τις πληροφορίες από τον πρόλογο της Ελένης του Ευριπίδη , στην τρίτη διαφάνεια γράψτε μερικούς στίχους από την «Ελένη» του Γ. Σεφέρη και στην τέταρτη διαφάνεια παρουσιάστε την προσωπικότητα της Ελένης του Σεφέρη.
ΟΜΑΔΑ Δ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.     Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29 διαβάστε πληροφορίες για την ωραία Ελένη.
2.    Στην ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου  http://digitalschool.minedu.gov.gr/  βρείτε το βιβλίο Ελένη του Ευριπίδη και διαβάστε τους στίχους 1-82 του προλόγου. Τι μαθαίνουμε για την Ελένη;
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.    Στο ίδιο βιβλίο, στη σελίδα 13 διαβάστε το απόσπασμα από τις «Τρωαδίτισσες» του Ευριπίδη και στη σελίδα 61 το απόσπασμα από την Ελένη του Γ. Σεφέρη. Ποιες ομοιότητες και διαφορές παρατηρείτε ανάμεσα στα τρία κείμενα;
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.    Στηριζόμενοι στα κείμενα που διαβάσατε να γράψετε ένα δικό σας κείμενο με τίτλο: Δύο διαφορετικές πλευρές της Ελένης.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.    Στη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr/  να βρείτε μια εικόνα της Ελένης και ένα μουσικό κομμάτι που οι στίχοι του να μιλούν για την ωραία Ελένη.
6.    Στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα λογισμικό παρουσίασης(Power point) με τρεις  διαφάνειες. Στην πρώτη διαφάνεια να εισάγετε την εικόνα που βρήκατε, στη δεύτερη διαφάνεια να παρουσιάσετε την αθώα Ελένη και στην τρίτη διαφάνεια την ένοχη Ελένη. Προσπαθήστε να συνοδεύσετε την παρουσίαση σας με το μουσικό κομμάτι που βρήκατε.ΟΜΑΔΑ Ε
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.     Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/GR/OraiaEleni.html  διαβάστε τις πληροφορίες για την ωραία Ελένη.
2.    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/tgiakoum/eleni/b1-eleni-parall.html  διαβάστε το ποίημα Ελένη του Κ. Παλαμά. Πως παρουσιάζεται η Ελένη από τον Παλαμά;
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.    Στην ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 
βρείτε το βιβλίο Ελένη του Ευριπίδη και στη σελίδα 59  διαβάστε το ποίημα της Σαπφούς για την Ελένη και την παλινωδία του Στησίχορου. Συμβουλευτείτε τη βικιπαίδεια  http://el.wikipedia.org  για να βρείτε πληροφορίες για την Σαπφώ και την παλινωδία του Στησίχορου. Πως παρουσιάζεται η Ελένη από την Σαπφώ και το Στησίχορο;
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.    Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε ανάμεσα στα τρία ποιήματα που διαβάσατε ως προς τον τρόπο που παρουσιάζουν την Ελένη;
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.    Στη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr/  να βρείτε μια εικόνα της Ελένης.
6.    Στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα λογισμικό παρουσίασης(Power point) με πέντε  διαφάνειες. Στην πρώτη διαφάνεια να εισάγετε την εικόνα που βρήκατε, στη δεύτερη διαφάνεια να γράψετε το ποίημα του Παλαμά, στην τρίτη διαφάνεια να γράψετε τους στίχους της Σαπφούς για την Ελένη , στην τέταρτη διαφάνεια να γράψετε τους στίχους του Στησίχορου και στην πέμπτη να παρουσιάσετε τις διαφορετικές πλευρές της Ελένης όπως προκύπτουν μέσα από τα ποιήματα που μελετήσατε.


Σχόλια

Ο χρήστης anita είπε…
ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΝΑ ΒΛΕΠΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΔΕΑ!!!!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή