ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ, Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ


Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.     Ποιο ήταν το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού;
2.    Ποια μέτρα πήρε ο Ιουστινιανός που αφορούσαν το κράτος;
3.    Τι προσπάθησε να κάνει στο θρησκευτικό τομέα;
4.    Ποιες συλλογές νόμων εκδόθηκαν στα χρόνια του Ιουστινιανού και ποια η χρησιμότητα τους;
5.    Που απέβλεπε η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού, τι πέτυχε αλλά και τι προβλήματα δημιούργησε;
6.    Τι περιλάμβανε το οικοδομικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού;
7.    Ποιο είναι το λαμπρότερο κτίσμα της Βυζαντινής τέχνης και τι γνωρίζετε για αυτό;
                           
                           ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
   ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 Η πολιτική του Ιουστινιανού
Ένα κράτος, μία Εκκλησία, μία νομοθεσία

 Εσωτερική πολιτική
Αναφορικά με το Κράτος
·         Καταστέλλει την εξέγερση των δήμων του Ιπποδρόμου και του λαού (Στάση του Νίκα, 532).
·         Περιορίζει τη δύναμη των δήμων και των μεγάλων γαιοκτημόνων προς όφελος των ελεύθερων αγροτών.

Αναφορικά με την Εκκλησία
·         Καταδιώκει τους αιρετικούς και τους «εθνικούς».
·         Κλείνει τη Νεοπλατωνική Ακαδημία της Αθήνας (529).
·          Διαδίδει το Χριστιανισμό σε λαούς του Καυκάσου και της Ανατολικής Αφρικής.     

 Αναφορικά με τη νομοθεσία, εκδίδει
·         τον Ιουστινιάνειο Κώδικα(συλλογή προγενέστερων αυτοκρατορικών νόμων),              
·         τον Πανδέκτη (γνώμες Ρωμαίων νομικών),
·         τις Εισηγήσεις (εγχειρίδιο για αρχάριους φοιτητές της Νομικής),
·         τις Νεαρές (νέοι νόμοι, γραμμένοι στα ελληνικά).

Εξωτερική πολιτική
·         Καταλύει το Βανδαλικό Κράτος στη Βόρεια Αφρική (533-534).
·         Πολεμά σκληρά για πολλά χρόνια ενάντια στο Οστρογοτθικό Βασίλειο στην Ιταλία (533-555).
·         Ανακαταλαμβάνει μέρος του Βησιγοτθικού Βασιλείου στην Ισπανία.

                 Στην Ανατολή στόχος  είναι η επανάκτηση Βυζαντινών εδαφώ
  •   Πολεμά εναντίον του Πέρση βασιλιά Χοσρόη Α'.
  •   Συνθηκολογεί με αυτόν το 562.
Στην περιοχή του Δούναβη στόχος είναι η απόκρουση εισβολών
  •   Χτίζει φρούρια.
  •   Εξαγοράζει την ειρήνη.
  •   Δεν αναχαιτίζει, ωστόσο, τις εισβολές Σλάβων και άλλων λαών.

Συνέπειες των πολέμων σε Δύση και Ανατολή
  •   Απογυμνώθηκαν οι ευρωπαϊκές επαρχίες από στρατεύματα.
  •  Άδειασαν τα κρατικά ταμεία.
  •   Εξασθένισε η διεθνής θέση του Βυζαντίου.
  •   Αργότερα, χάθηκαν εκτεταμένες περιοχές.

Κτίσματα 
Κατασκευάστηκαν έργα οχυρωματικά, κοινής ωφέλειας και θρησκευτικά.

Αγία Σοφία
·        Είναι το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής τέχνης.

·        0 αρχιτεκτονικός της ρυθμός είναι βασιλική μετά τρούλου (συνδυασμός μα­κρόστενου και κυκλικού ή πολυγωνικού κτιρίου).

·        Αρχιτέκτονες ήταν ο Ανθέμιος (από τις Τράλλεις) και ο Ισίδωρος (από τη Μί­λητο).

·        Η κατασκευή της διήρκεσε πέντε χρόνια (532-537).

·        Το κεντρικό κτίριο (76 μ. χ 71 μ.) σχηματίζουν τέσσερις πεσσοί (τετράγωνοι κίονες)   που συνδέονται με τόξα. Τα τόξα σχηματίζουν ημισφαιρικά τρίγωνα και αυτά ένα στεφάνι πάνω στο οποίο στηρίζεται ο τρούλος
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή