ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση
Είναι ο θεσμοθετημένος από την πολιτεία μηχανισμός που προσφέρει αγωγή και μόρφωση στους νέους με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό, μέσα από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Στη χώρα μας η εκπαίδευση διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες: πρωτοβάθμια(6χρονο δημοτικό σχολείο), δευτεροβάθμια(3 χρόνια γυμνάσιο και 3 χρόνια λύκειο) και τριτοβάθμια( πανεπιστήμια-ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα).
Η αξία και η αποστολή της εκπαίδευσης
 1. Παρέχει γνώσεις στους ανθρώπους που τους εξοπλίζουν πνευματικά ώστε να γίνουν ώριμοι, ελεύθεροι και σκεπτόμενοι άνθρωποι με βούληση και κριτική σκέψη, απαλλαγμένοι από αυθεντίες και προκαταλήψεις.
 2. Διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες των ανθρώπων και ικανοποιεί τη φιλομάθεια τους.
 3. Είναι φορέας κοινωνικοποίησης, αφού μέσα από το σχολείο ο άνθρωπος μαθαίνει να συμβιώνει και να συνυπάρχει με άλλους ανθρώπους από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.
 4. Μεταδίδει αξίες και πρότυπα και διαμορφώνει χαρακτήρες.
 5. Προετοιμάζει τους ανθρώπους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας αφού τους βοηθά να καταλάβουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους και αναπτύσσει δεξιότητες όπως η συνεργασία, η πειθαρχία, η προσπάθεια, η εργατικότητα, η ικανότητα προσαρμογής.
 6. Μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας, της παράδοσης και της ιστορίας η εκπαίδευση βοηθά στην καλλιέργεια της εθνικής και δημοκρατικής συνείδησης.
 7. Οφείλει να διδάσκει στους νέους ανθρώπους το σεβασμό στο διαφορετικό και στα δικαιώματα των άλλων και να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν προκαταλήψεις του παρελθόντος.


 Προβλήματα εκπαίδευσης
 1. Οι μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό,στην υλικοτεχνική υποδομή και σε εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
 2.  Η ανεπαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,η  έλλειψη στήριξης, βοήθειας και καθοδήγησης τους.
 3.  Η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης.
 4.  Η εμμονή στην αποστήθιση και η παροχή πολλών, άχρηστων και επιφανειακών πληροφοριών.
 5.  Η σύνδεση του λυκείου με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ,το εξετασιοκεντρικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η βαθμοθηρία, η κυριαρχία χρησιμοθηρικών αντιλήψεων για την παιδεία.
 6.  Η εφαρμογή ενός στρεβλού και αναποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης των μαθητών που δεν τους βοηθά να βελτιωθούν και να καταλάβουν τις αδυναμίες τους.
 7.  Τα κακογραμμένα βιβλία και τα προχειροφτιαγμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που αγνοούν πολλές φορές τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
 8. Οι συνεχείς αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης και η απουσία μιας ολοκληρωμένης και συστηματικής εκπαιδευτικής πολιτικής που θα εφαρμοστεί ύστερα από διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς.
 9. Η έλλειψη οργάνωσης, η μη έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, οι συνεχείς μετακινήσεις εκπαιδευτικών.
 10. Οι μορφωτικές ανισότητες και αδικίες.
 11.  Η δυσκολία συνδυασμού γενικής παιδείας και εξειδίκευσης.Προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης  
 1. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής(βιβλιοθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές....).
 2. Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών  χωρίς όμως να υποβαθμίζεται ο ρόλος του δασκάλου και χωρίς να προωθείται η επιφανειακή μάθηση.
 3. Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια εκπαίδευση.
 4. Αρμονική συνύπαρξη εξειδίκευσης και γενικής-ανθρωπιστικής παιδείας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας των μαθητών.
 5. Ανανεωμένα προγράμματα σπουδών που θα προβλέπουν μείωση της ύλης και θα είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες συνθήκες και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών.
 6. Αλλαγή στα σχολικά βιβλία τα οποία θα πρέπει να είναι καλογραμμένα, ελκυστικά και θα προωθούν τη φιλαναγνωσία.
 7. Αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών που θα επιμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να έχουν άριστη επαφή με το αντικείμενο τους και να είναι επιστημονικά επαρκείς.
 8. Η ύπαρξη μιας συνεχούς  και ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής  πολιτικής και η δημιουργία ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού τρόπου αξιολόγησης.
   
 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 Σχολείο: πειραματικό, ολοήμερο, δημόσιο, ιδιωτικό, νυχτερινό, διαπολιτισμικό, καλλιτεχνικό, μουσικό, πιλοτικό, δασκαλοκεντρικό, μαθητοκεντρικό
Εκπαίδευση: παραδοσιακή, σύγχρονη,στοιχειώδης,τεχνική, επαγγελματική, προσχολική
Μαθητής: επιμελής, αμελής,δημιουργικός, υπάκουος, συνεργάσιμος, τακτικός, πειθαρχημένος, εργατικός, επιπόλαιος, αφηρημένος, δραστήριος, φιλότιμος, φιλομαθής, οκνηρός, αυθάδης
Εκπαιδευτικός: επιεικής, αυστηρός, χαλαρός, καταρτισμένος, ακατάρτιστος, μεταρρυθμιστής, καινοτόμος, πρωτοπόρος, δημιουργικός, ευφάνταστος, νεωτεριστής, φιλικός, συνεπής, εργατικός, δυναμικός, αυταρχικός, αποτελεσματικός, απαιτητικός, μεροληπτικός, αμερόληπτος, αντικειμενικός, οργανωμένος, μεθοδικός, δίκαιος
Μάθημα:  ενδιαφέρον, πληκτικό, ανιαρό, εμπνευσμένο, χρήσιμο, άχρηστο, ευχάριστο, επιτυχημένο, αποτυχημένο, κοινότυπο, πρωτότυπο, κουραστικό
Ρήματα-Φράσεις: σχολική ζωή, φοιτώ σε σχολείο, αποφοιτώ, προάγομαι, προβιβάζομαι,  απορρίπτομαι, μαθητικές εκδηλώσεις, υλικοτεχνική υποδομή, οπτικοακουστικά μέσα, εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών, εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθητικές κοινότητες, ομαδικές εργασίες, σχολικός σύμβουλος, ψηφιακό σχολείο,χρήση τεχνολογίας, σύστημα βαθμολόγησης και αξιολόγησης,
αφομοίωση γνώσης, κάλυψη ύλης, διαδικτυακή σύνδεση σχολείων, πραγματοποίηση τηλε-διαλέξεων, δια βίου εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων
                                                                 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ