Τ' ΑΓΝΑΝΤΕΜΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1. Συμβουλευτείτε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.e-alexandria.gr/Writerdesc.asp?ID=5&FTXT=1 , http://www.tovima.gr/society/article/?aid=375691, http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=8450&tsz=0&act=mMainView και γράψτε ένα κείμενο (μπορείτε να ετοιμάσετε και ένα λογισμικό παρουσίασης)  για τα προσωπικά βιώματα του συγγραφέα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε.
 2.  Διαβάστε το διήγημα "Τ' αγνάντεμα" στο σχολικό σας εγχειρίδιο και κάποια απoσπάσματα από τη "Φόνισσα" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/symfo/sholio/kimena/papadiamantis_fonisa.htm.  
 3. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τους παραδοσιακούς ρόλους που "επιβάλλει" η κοινωνία στις γυναίκες και στους άνδρες στις αρχές του 20ου αιώνα, στην τοπική κοινωνία της Σκιάθου.
 4. Να περιγράψετε και να σχολιάσετε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες στα δύο έργα του Παπαδιαμάντη, τα συναισθήματα τους  και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Παρακολουθήστε το βίντεο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1103
 5.  
          
          
          
          
          
          
          
          
      
 6. Να συγκρίνετε το ρόλο και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία της Σκιάθου, στις αρχές του 20ου αιώνα με τη θέση και το ρόλο των γυναικών στη σημερινή κοινωνία.
 7.  Να εντοπίσετε και να περιγράψετε τους δύο ανθρώπινους τύπους(τις δύο ηλικιωμένες γυναίκες)  μιας παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας και να αναφερθείτε στο ρόλο που διαδραματίζουν.
 8. Αξιοποιώντας στοιχεία του διηγήματος "Τ' αγνάντεμα" να γράψετε ένα κείμενο για τις δυσκολίες και την ιδιομορφία της ζωής των ναυτικών. (Μπορείτε να το γράψετε με βάση την οπτική γωνία και τη συμπεριφορά ενός ναυτικού).Διαβάστε και το ποίημα "Δέησις" του Κ.Καβάφη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2163,7881/index03_02.html.
 9. Να δημιουργήσετε ένα λογισμικό παρουσίασης για το διήγημα που συμπεριλαμβάνεται στο σχολικό σας εγχειρίδιο που θα περιέχει τα εξής στοιχεία: πότε γράφτηκε, σε ποια γεγονότα αναφέρεται, ποια είναι τα γεγονότα της εποχής του συγγραφέα,ποιο είναι το κοινωνικό θέμα που θίγει, ποια είναι η σχέση ατόμου και κοινωνίας. Να εμπλουτίσετε την παρουσίαση σας με φωτογραφικό υλικό που θα αναζητήσετε στο διαδίκτyο.
 10. Στηριζόμενοι στο διήγημα του Α.Παπαδιαμάντη να καταγράψετε τα χαρακτηριστικά του διηγήματος. Συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-A111&openDir=/4e5b63b5pt3d/4e9c5b7dfwj6.
 11. Το διήγημα "Τ' αγνάντεμα" συγκεντρώνει πολλά ηθογραφικά γνωρίσματα : να τα εντοπίσετε αφού συμβουλευτείτε  τις πληροφορίες για τον όρο "ηθογραφία" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://latistor.blogspot.gr/2010/03/blog-post_29.html.
 12. Να σχολιάσετε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Α.Παπαδιαμάντης στα έργα του. Θα σας βοηθήσουν οι πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dimichri65.blogspot.gr/2010/10/blog-post_4297.html.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ