ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗΟ θάνατος του Σωκράτη, Jacques-Louis David, 1787, Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης

Οι προτάσεις του κειμένου
 1. Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, ἐλθόντες οἱ νόμοι καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο·
 2.  εἴθ᾽ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο,
 3.  Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, 
 4.  τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν;
 5.  Ἄλλο τι  ἢ τούτῳ τῷ ἔργῳ διανοῇ τούς τε νόμους ἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ σύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; 
 6.  ἐπιχειρεῖς 
 7. δοκεῖ σοι οἷόν τε  ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἀνατετράφθαι,
 8.  ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύωσιν
 9.  ἀλλὰ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται 
 10.  καὶ διαφθείρωνται; 
 11.  Τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; 
 12.  Πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τοῦ νόμου τούτου ἀπολλυμένου
 13.  ὃς τὰς δίκας τὰς δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι.
 14.  ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς (ὅτι)
 15. "Ἠδίκει γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις"
 16.  "καὶ οὐκ ὀρθῶς τὴν δίκην ἔκρινεν;"
 17.  Ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν; 
(Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα ρήματα, με μπλε τα απαρέμφατα και με πορτοκαλί οι μετοχές)
 Ο θάνατος του Σωκράτη, PEYRON, Jean-François-Pierre,1788

Ερωτήσεις-Δραστηριότητες
 1. Ποιο ερώτημα θέτει στον Κρίτωνα ο Σωκράτης;
 2. Με ποιο τρόπο κάνει το επιχείρημα του να φαίνεται πιο ζωντανό;
 3. Ποιοι επισκέπτονται στη φυλακή τον Σωκράτη και τους μαθητές του;
 4. Ποιο ερώτημα θέτουν οι νόμοι στον Σωκράτη;
 5. Τι ύφος έχουν οι νόμοι καθώς του θέτουν ερωτήματα;
 6. Ποιες συνέπειες θα έχει η απόδραση του Σωκράτη από τη φυλακή, σύμφωνα με τους νόμους;
 7. Πώς εξηγείτε την άρνηση του Σωκράτη να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δίνουν οι φίλοι του ν' αποδράσει;
 8. Να χαρακτηρίσετε τον Σωκράτη ως πολίτη και ως δάσκαλο φτιάχνοντας ένα εννοιολογικό χάρτη χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα  https://bubbl.us/ ή το http://www.text2mindmap.com/.
 9. Να γράψετε ένα διάλογο ανάμεσα στους νόμους και στον Σωκράτη χρησιμοποιώντας το  http://www.toondoo.com/.
 10.  Οι θέσεις των φιλοσόφων για την έννοια του νόμου: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3084,12338/extras/activities/index_03_02_ennoia_toy_nomou/nomos_fisi.html.
 
 Ο θάνατος του Σωκράτη, Jacques Philip Joseph de Saint Quentin, 1738, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή