ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η πύλη των λεόντωνΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 1. Πότε, που διαμορφώθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και γιατί ονομάστηκε έτσι;
 2. Ποιοι δημιούργησαν αυτόν τον πολιτισμό και τι επιδράσεις δέχτηκαν;
 3. Που εγκαταστάθηκαν τα Ελληνικά φύλλα και ποια είναι τα σπουδαιότερα κέντρα του μυκηναϊκού κόσμου;
 4. Ποιος μας δίνει τις πρώτες πληροφορίες για τον μυκηναϊκό κόσμο και ποιος έκανε τις πρώτες ανασκαφές στις Μυκήνες;
 5. Τι γνωρίζετε για τη Γραμμική Β;
 6. Τι γνωρίζετε για τις οικονομικές δραστηριότητες των Μυκηναϊκών κέντρων;
 7. Πως ήταν οργανωμένες οι  Μυκηναϊκές κοινωνίες;
 8. Ο μυκηναϊκός κόσμος ήταν οργανωμένος σε ένα ενιαίο κράτος;
 9. Σε ποιες περιοχές επεκτάθηκαν οι Μυκηναΐοι και τι γνωρίζετε για την τρωική εκστρατεία;
 10. Ποια εποχή αρχίζει το Μυκηναϊκό κράτος να παρακμάζει και για ποιο λόγο;
 11. Ποια είναι τα ενοποιητικά χαρακτηριστικά που δείχνουν την πολιτιστική συνοχή του Μυκηναϊκού κόσμου;
 12. Τι γνωρίζετε για τα Μυκηναϊκά ανάκτορα;
 13. Τι γνωρίζετε για τους θολωτούς τάφους και τις τοιχογραφίες που διακοσμούσαν τα ανάκτορα; 

 


Αναπαράσταση του μεγάρου στο ανάκτορο της Πύλου


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 •   Μυκηναϊκός πολιτισμός: 1600-1100 π.Χ, Μυκήνες

 •   Τον πολιτισμό αυτό δημιούργησαν Ελληνικά φύλλα που δέχτηκαν την επίδραση άλλων αιγαιακών πολιτισμών και εγκαταστάθηκαν εκτός από την Ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, στην Κρήτη, και στις ακτές της Μικράς Ασίας.

 •   Σημαντικότερα Μυκηναϊκά κέντρα: Μυκήνες, Άργος, Τίρυνθα, Πύλος, Ορχομενός, Θήβα, Αθήνα, Ιωλκός …..
 • Πρώτες πληροφορίες για τον Μυκηναϊκό κόσμο: ομηρικά έπη, ο Σλήμαν τις πρώτες ανασκαφές.

 •   Γραμμική Β: συλλαβική γραφή, τα σύμβολα της αποδίδουν λέξεις της Ελληνικής γλώσσας, οι πινακίδες που είναι γραμμένες σε αυτή τη γλώσσα έχουν πληροφορίες με λογιστικό περιεχόμενο.
Πινακίδα γραμμικής Β

 •   Οικονομικές δραστηριότητες: επίκεντρο της οικονομική δραστηριότητας ήταν το μέγαρο. Η πλειοψηφία ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, υπήρχαν ειδικευμένοι τεχνίτες, έμποροι  και ναυτικοί.

 •   Κοινωνική οργάνωση: Ανώτατος άρχοντας ήταν ο  άνακτας, ο κύριος του ανακτόρου. Υποτελείς σε αυτόν ήταν οι τοπικοί άρχοντες(λααγέτας), στην τάξη των ευγενών αναφέρονται οι επέτες, ενώ σημαντικά πρόσωπα στην περιφέρεια ήταν οι τελεστές. Λιγότερο τιμητικός τίτλος ήταν ο βασιλεύς(επικεφαλής οποιασδήποτε ομάδας). Στην κοινωνική ιεραρχία ιδιαίτερη θέση: ιερείς και στρατός. Στη βάση της κοινωνικής ιεραρχίας βρίσκονταν οι δούλοι.

 •   Ο Μυκηναϊκός κόσμος δεν αποτέλεσε ενιαίο κράτος.
 
 Αναπαράσταση της Ακρόπολης των Μυκηνών
 •  Εξάπλωση των Μυκηναΐων: κύρια πηγή πλούτου το εμπόριο. Οι Μυκηναΐοι κυριαρχούν στο χώρο του Αιγαίου και επεκτείνονται σε : Κύπρο, Φοινίκη, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Δυτική Μεσόγειο, Εύξεινος Πόντος. Η Τρωική εκστρατεία ίσως συνδέεται με την προσπάθεια των Αχαιών να ελέγξουν τα στενά του Ελλήσποντου.
 Η προσωπίδα του Αγαμέμνονα

 •   Από τις αρχές του 12ου αιώνα π.Χ. αρχίζει η παρακμή του Μυκηναϊκού κράτους. Οι πολεμικές επιδρομές στις χώρες της Ανατολής προκάλεσαν αναστάτωση στις εμπορικές επαφές του  Μυκηναϊκού κόσμου με τις χώρες της Ανατολής έτσι κλονίστηκε η οικονομία των ανακτόρων.
 
 Η Μυκηναία              

 Κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά Μυκηναϊκού κόσμου:

 •  Κοινή γλώσσα(Γραμμική Β)
 • Κοινές θρησκευτικές δοξασίες
 • Ομοιομορφία σε όλες τις πτυχές του υλικού βίου.

 •  Τέχνη  Ανάκτορα: περιβάλλονταν από ισχυρά τείχη Πυρήνας ήταν το μέγαρο. Αποτελούντων από τρία μέρη:

 • Ένα μεγάλο χώρο που επικοινωνούσε με μια μεγάλη αυλή
 • Τον πρόδρομο-προθάλαμο
 • Το κυρίως μέγαρο. Σε αυτό υπήρχε μεγάλη εστία και γύρω από αυτήν τέσσερις κίονες που στήριζαν την οροφή. Αριστερά και δεξιά από την αυλή και το μέγαρο υπήρχαν πολλά διαμερίσματα.
 Ο θολωτός τάφος του Μινύου
 • Θολωτοί τάφοι: διαμορφώνονταν από ένα θάλαμο εξολοκλήρου χτιστό σε σχήμα κυψέλης. Ένας μακρύς διάδρομος οδηγούσε στην είσοδο. Τόσο ο τάφος όσο και ο διάδρομος καλύπτονταν με χώμα.
 
 Τοιχογραφία με σκηνή κυνηγιού

 •   Τοιχογραφίες: απεικόνιση κυρίως πολεμικών σκηνών ή σκηνών κυνηγιού.


 Μαχαίρι με σκηνή κυνηγιού


Αγγείο από κρύσταλλο που έχει τη μορφή πάπιας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή