Υγρόληκτα και ενρινόληκτα ρήματαΑσκήσεις στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα (Μέλλοντας, Αόριστος και Παρακείμενος)

  1.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους ρηματικούς τύπους που λείπουν:
Ενεστώτας
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
μένουσιφθείρεσθεκρίνειςφαίνονταιἐπιβάλλομεννέμομενστέλλομαιαἲρειςἐξαγγέλλονταισπείρει

2.  Στους ρηματικούς τύπους που σας δίνονται να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και στη συνέχεια να γράψετε τους διορθωμένους τύπους:
κατάκρινονἒφηνεςἒφθαρκανφαίνεινβαλλεῖἐμείνητεφανεῖσθεἀρούμενοςἠγγειλάσθωνσυράσθαι

3.    Στους παρακάτω ρηματικούς τύπους να σχηματίστε το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού:
ἒσταλσο

φθείραιμεν

παρήγγειλας

μεμίανται

ἢραντο

αἰσχυνοῖο

μείνητε

ἀποφήνωμαι

πέφανθε

κρινοῦνται


4.    Να κατατάξετε σε υγρόληκτα και ενρινόληκτα τα ρήματα που σας δίνονται: αἰσχύνει, παραβάλλομεν, ὀξύνονται, ἐβούλοντο, συστέλλετε, ἀποκλίνουσι, παραγγέλλει, παρεμείνατε, ἒσφαλλον, φανεῖσθαι
Υγρόληκτα
ΕνρινόληκταΣυμβουλευτείτε και το φύλλο εργασίας για τα υγρόληκτα και ενρινόληκτα ρήματα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή