Φωνηεντόληκτα ρήματα εις -μιΦωνηεντόληκτα ρήματα εις –μι

Για την κλίση των ρημάτων βλέπε: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/rimata%20-mi.htm και http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/639/4107,18854/

Ασκήσεις

Άσκηση 1
Συμπληρώστε τα κενά, τοποθετώντας  τα ρήματα στους τύπους που σας ζητούνται:

 1.   Κελεύουσιν οἱ στρατηγοί φυλάττεσθαι, μὴ ὑμῖν............(ἐπιτίθεμαι, υποτ.Ενεστώτα ) τῆς νυκτός οἱ βάρβαροι.
 2.    Τοῦτον οἱ τριάκοντα ……….(ἀφίημι, οριστική Αορίστου β).
 3.   Κῦρος τοὺς Ἴωνας τῶν Λυδῶν.................(ἀφίστημι, Οριστική παρατ.).
 4.   Ἡγεῖτο γάρ ἃπαν ποιήσειν αὐτόν, εἰ τις ἀργύριον ……..(δίδωμι, ευκτική ενεστώτα ).
 5.    Τοὺς ἀγαθοὺς δεῖ τοὺς νόμους..............(τίθημι, απαρ. ενεργ. ενεστ.)
 6. Δός μοι ποι ……… (ἳσταμαι, Υποτ. Αορίστου β) και τήν γῆν κινήσω.
 7.     ……… (β ενικό προστακτικής Αορίσου β) , ὦ κατάρατε,  τά πορθμεῖα.
 8.  Οἱ θεοί πολλά ἀγαθά τοῖς ἀνθρώποις ………………..(δίδωμι, Οριστική Ενεστώτα).
 9.   Ἀθηναῖοι.............(ἐφίεμαι·, Οριστ. παρατ.) τῆς Σικελίας ἄρχειν.
 10. Τοῖς  τελευταίοις.................(ἐπιτίθεμαι, Οριστ. Αορ) καὶ ἀπέκτεινάν τινας.
 11.  Τά ἐλεύθερα σώματα πάντα ………(ἀφίημι, Οριστ. Αορίστου β)  Λύσανδρος.
 12. Δεῖ τῷ εὐεργέτη χάριν ………….(ἀποδίδωμι, Απαρέμφατο Ενεστώτα).

Άσκηση 2
Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο του Αορίστου β
Ενεστώτας
Αόριστος β
διδόασι

ἲστανται

προστίθησι

προίεσθε

προδιδούς

παραδιδῶμεν

ἐφίσταμαι


Άσκηση 3
Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους ρηματικούς τύπους που λείπουν:
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

τιθῶμεν
ἐπιδιδοῖεν
προίστατε


ὣμεθα


παρέδοντο

ἀναθεῖμεν

ἒθηκας


ἱέσθων

Σχόλια

Ο χρήστης Μικρή Θεατρίνα είπε…
Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε κάπως και τις απαντήσεις; Ευχαριστώ πολύ!
Ο χρήστης Alexandra Gerakini είπε…
Το ιστολόγιο δε συνηθίζει να δίνει έτοιμες απαντήσεις. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να προσπαθήσετε να λύσετε τις ασκήσεις, να μου στείλετε τις απαντήσεις και εγώ ευχαρίστως να σας βοηθήσω ή να διορθώσω τα λάθη σας.
Καλημέρα σας και καλή συνέχεια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ