ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ερωτήσεις
 1. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή του Θουκυδίδη;
 2. Από ποιους μορφώθηκε ο Θουκυδίδης; 
 3. Ποια ήταν τα επιτεύγματα του πνευματικού πολιτισμού της Αθήνας κατά τα παιδικά και νεανικά χρόνια του Θουκυδίδη;
 4. Γιατί ο Θουκυδίδης πίστευε στη μεγάλη αξία του Περικλή; Τι έγινε στην Αθήνα μετά το θάνατο του Περικλή;
 5. Γιατί εξορίστηκε ο Θουκυδίδης και με τι ασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της εξορίας του; 
 6. Ποιες λογικές μεθόδους χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης για την καταγραφή των ιστορικών γεγονότων;
 7. Ποια ήταν τα βαθύτερα αίτια του πολέμου, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη;
 8. Ποιο ρόλο έπαιξε στον  πελοποννησιακό πόλεμο η ηγεμονική δύναμη της Αθήνας και πώς εξετάστηκε το πρόβλημα της δύναμης από τον Θουκυδίδη;
 9. Ποια είναι η μόνη αξία στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη; Ποιος είναι ο ρόλος της τύχης;
 10. Τι προβάλλει ο Θουκυδίδης ως βασικό κίνητρο για τον πόλεμο; 
 11. Ποιος ενσαρκώνει το πρόσωπο του ηγέτη και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του;
 12. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο υπεύθυνος πολίτης;
 13.  Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της σκέψης και της μεθόδου του;
 14. Ποια μέθοδο ακολούθησε για την έρευνα του μακρινού παρελθόντος;
 15. Με ποιο τρόπο έλεγξε τις πληροφορίες της σύγχρονης του εποχής;
 16. Τι ήταν οι δημηγορίες και ποιο ρόλο παίζουν στο έργο του;
 17. Με ποιο τρόπο προσπάθησε ο ιστορικός να χρονολογήσει με ακρίβεια τα γεγονότα;
 18. Πότε συνέθεσε ο Θουκυδίδης το έργο του , σε πόσα βιβλία χωρίζεται και ποιο είναι το περιεχόμενο του κάθε βιβλίου;
 19. Σε ποια διάλεκτο έγραψε το έργο του και ποιες είναι οι κυριότερες γλωσσικές ιδιομορφίες του;
 20. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα του λόγου του Θουκυδίδη;
 21. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του έργου του;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή