Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2013

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, 16-32, ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλα εργασίας για τις παραγράφους 16-32, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 1 των Ελληνικών του Ξενοφώντα.