Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2017

Από την έξωση του Όθωνα(1862) έως το κίνημα στο Γουδί(1909)

Διαγωνισμός ορθογραφίας: μια διασχολική συνεργασία!

Γλυκό του κουταλιού, Κ.Χαραλαμπίδης-πρώτες εργασίες

Εικόνα
Οι πρώτες μας εργασίες...
Ιδεοθύελλα για τον τίτλο του ποιήματος και τι περιμένουν για το περιεχόμενο του, συναισθήματα για το βίντεο που παρακολούθησαν για τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και τα τραγούδια που άκουσαν, το λεξιλόγιο του πρόσφυγα, διαφορά ανάμεσα στον πρόσφυγα και τον μετανάστη. Συνεχίζουμε.....

1Στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Protection/PDF-LOW.pdf βρείτε τον ορισμό του μετανάστη και του πρόσφυγα. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων;
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις ίδιες οδούς και τα ίδια μέσα για να μετακινηθούν. Έχουν όμως θεμελιώδεις διαφορές και για αυτό το λόγο αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά από το διεθνές δίκαιο. Οι μετανάστες, ιδιαίτερα οι οικονομικοί μετανάστες, επιλέγουν να μετακινηθούν προκειμένου να βελτιώσουν τη ζωή τους. Οι πρόσφυγες αναγκάζονται να μετακινηθούν προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους ή να διαφυλάξουν την ελευθερία τους. Οι πρόσφυγ…

Κάπου ν' ανήκεις, Φ. Μανδηλαράς

Εικόνα

ΕΝΟΤΗΤΑ 19: Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862)