Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2016

Στα 200 π.Χ., Κ.Καβάφης

Εικόνα

Teachers 4 Europe

Εικόνα
Το Σαββατοκύριακο είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη την επιμόρφωση για το πρόγραμμα Teachers 4 Europe που ξεκίνησε φέτος για πρώτη φορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Σκοπός Ο χαρακτήρας της εκπαιδευτικής δράσης Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.
Η Δράση έχει διττό χαρακτήρα: Αφενός την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα είδος κοινωνών των βασικών αξόνων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, πολιτική που είναι εν εξελίξει, και αφετέρου να εμπλουτισθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό…