Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.

Ludwig Wittgenstein

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 15

Δείτε μια διαδραστική αφίσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://geraki.edu.glogster.com/the-battle-of-marathon/   ως αφόρμηση για την ενότητα 15 των αρχαίων της Β Γυμνασίου. Οι εικόνες σας οδηγούν σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να διδάξετε το κείμενο της ενότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: