Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.

Ludwig Wittgenstein

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ

Δείτε εδώ φύλλα εργασίας για τους στίχους 350-431α της Ραψωδίας Α. Τα φύλλα εργασίας στηρίζονται στην επεξεργασία του κειμένου με ομαδοσυνεργατική μέθοδο, στην αξιοποίηση οπτικού υλικού και στη χρήση πληροφοριών που παρέχουν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: