Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.

Ludwig Wittgenstein

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η πύλη των λεόντωνΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 1. Πότε, που διαμορφώθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και γιατί ονομάστηκε έτσι;
 2. Ποιοι δημιούργησαν αυτόν τον πολιτισμό και τι επιδράσεις δέχτηκαν;
 3. Που εγκαταστάθηκαν τα Ελληνικά φύλλα και ποια είναι τα σπουδαιότερα κέντρα του μυκηναϊκού κόσμου;
 4. Ποιος μας δίνει τις πρώτες πληροφορίες για τον μυκηναϊκό κόσμο και ποιος έκανε τις πρώτες ανασκαφές στις Μυκήνες;
 5. Τι γνωρίζετε για τη Γραμμική Β;
 6. Τι γνωρίζετε για τις οικονομικές δραστηριότητες των Μυκηναϊκών κέντρων;
 7. Πως ήταν οργανωμένες οι  Μυκηναϊκές κοινωνίες;
 8. Ο μυκηναϊκός κόσμος ήταν οργανωμένος σε ένα ενιαίο κράτος;
 9. Σε ποιες περιοχές επεκτάθηκαν οι Μυκηναΐοι και τι γνωρίζετε για την τρωική εκστρατεία;
 10. Ποια εποχή αρχίζει το Μυκηναϊκό κράτος να παρακμάζει και για ποιο λόγο;
 11. Ποια είναι τα ενοποιητικά χαρακτηριστικά που δείχνουν την πολιτιστική συνοχή του Μυκηναϊκού κόσμου;
 12. Τι γνωρίζετε για τα Μυκηναϊκά ανάκτορα;
 13. Τι γνωρίζετε για τους θολωτούς τάφους και τις τοιχογραφίες που διακοσμούσαν τα ανάκτορα; 

 


Αναπαράσταση του μεγάρου στο ανάκτορο της Πύλου


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 •   Μυκηναϊκός πολιτισμός: 1600-1100 π.Χ, Μυκήνες

 •   Τον πολιτισμό αυτό δημιούργησαν Ελληνικά φύλλα που δέχτηκαν την επίδραση άλλων αιγαιακών πολιτισμών και εγκαταστάθηκαν εκτός από την Ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, στην Κρήτη, και στις ακτές της Μικράς Ασίας.

 •   Σημαντικότερα Μυκηναϊκά κέντρα: Μυκήνες, Άργος, Τίρυνθα, Πύλος, Ορχομενός, Θήβα, Αθήνα, Ιωλκός …..
 • Πρώτες πληροφορίες για τον Μυκηναϊκό κόσμο: ομηρικά έπη, ο Σλήμαν τις πρώτες ανασκαφές.

 •   Γραμμική Β: συλλαβική γραφή, τα σύμβολα της αποδίδουν λέξεις της Ελληνικής γλώσσας, οι πινακίδες που είναι γραμμένες σε αυτή τη γλώσσα έχουν πληροφορίες με λογιστικό περιεχόμενο.
Πινακίδα γραμμικής Β

 •   Οικονομικές δραστηριότητες: επίκεντρο της οικονομική δραστηριότητας ήταν το μέγαρο. Η πλειοψηφία ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, υπήρχαν ειδικευμένοι τεχνίτες, έμποροι  και ναυτικοί.

 •   Κοινωνική οργάνωση: Ανώτατος άρχοντας ήταν ο  άνακτας, ο κύριος του ανακτόρου. Υποτελείς σε αυτόν ήταν οι τοπικοί άρχοντες(λααγέτας), στην τάξη των ευγενών αναφέρονται οι επέτες, ενώ σημαντικά πρόσωπα στην περιφέρεια ήταν οι τελεστές. Λιγότερο τιμητικός τίτλος ήταν ο βασιλεύς(επικεφαλής οποιασδήποτε ομάδας). Στην κοινωνική ιεραρχία ιδιαίτερη θέση: ιερείς και στρατός. Στη βάση της κοινωνικής ιεραρχίας βρίσκονταν οι δούλοι.

 •   Ο Μυκηναϊκός κόσμος δεν αποτέλεσε ενιαίο κράτος.
 
 Αναπαράσταση της Ακρόπολης των Μυκηνών
 •  Εξάπλωση των Μυκηναΐων: κύρια πηγή πλούτου το εμπόριο. Οι Μυκηναΐοι κυριαρχούν στο χώρο του Αιγαίου και επεκτείνονται σε : Κύπρο, Φοινίκη, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Δυτική Μεσόγειο, Εύξεινος Πόντος. Η Τρωική εκστρατεία ίσως συνδέεται με την προσπάθεια των Αχαιών να ελέγξουν τα στενά του Ελλήσποντου.
 Η προσωπίδα του Αγαμέμνονα

 •   Από τις αρχές του 12ου αιώνα π.Χ. αρχίζει η παρακμή του Μυκηναϊκού κράτους. Οι πολεμικές επιδρομές στις χώρες της Ανατολής προκάλεσαν αναστάτωση στις εμπορικές επαφές του  Μυκηναϊκού κόσμου με τις χώρες της Ανατολής έτσι κλονίστηκε η οικονομία των ανακτόρων.
 
 Η Μυκηναία              

 Κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά Μυκηναϊκού κόσμου:

 •  Κοινή γλώσσα(Γραμμική Β)
 • Κοινές θρησκευτικές δοξασίες
 • Ομοιομορφία σε όλες τις πτυχές του υλικού βίου.

 •  Τέχνη  Ανάκτορα: περιβάλλονταν από ισχυρά τείχη Πυρήνας ήταν το μέγαρο. Αποτελούντων από τρία μέρη:

 • Ένα μεγάλο χώρο που επικοινωνούσε με μια μεγάλη αυλή
 • Τον πρόδρομο-προθάλαμο
 • Το κυρίως μέγαρο. Σε αυτό υπήρχε μεγάλη εστία και γύρω από αυτήν τέσσερις κίονες που στήριζαν την οροφή. Αριστερά και δεξιά από την αυλή και το μέγαρο υπήρχαν πολλά διαμερίσματα.
 Ο θολωτός τάφος του Μινύου
 • Θολωτοί τάφοι: διαμορφώνονταν από ένα θάλαμο εξολοκλήρου χτιστό σε σχήμα κυψέλης. Ένας μακρύς διάδρομος οδηγούσε στην είσοδο. Τόσο ο τάφος όσο και ο διάδρομος καλύπτονταν με χώμα.
 
 Τοιχογραφία με σκηνή κυνηγιού

 •   Τοιχογραφίες: απεικόνιση κυρίως πολεμικών σκηνών ή σκηνών κυνηγιού.


 Μαχαίρι με σκηνή κυνηγιού


Αγγείο από κρύσταλλο που έχει τη μορφή πάπιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: