Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.

Ludwig Wittgenstein

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Υγρόληκτα και ενρινόληκτα ρήματαΑσκήσεις στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα (Μέλλοντας, Αόριστος και Παρακείμενος)

  1.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους ρηματικούς τύπους που λείπουν:
Ενεστώτας
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
μένουσιφθείρεσθεκρίνειςφαίνονταιἐπιβάλλομεννέμομενστέλλομαιαἲρειςἐξαγγέλλονταισπείρει

2.  Στους ρηματικούς τύπους που σας δίνονται να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και στη συνέχεια να γράψετε τους διορθωμένους τύπους:
κατάκρινονἒφηνεςἒφθαρκανφαίνεινβαλλεῖἐμείνητεφανεῖσθεἀρούμενοςἠγγειλάσθωνσυράσθαι

3.    Στους παρακάτω ρηματικούς τύπους να σχηματίστε το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού:
ἒσταλσο

φθείραιμεν

παρήγγειλας

μεμίανται

ἢραντο

αἰσχυνοῖο

μείνητε

ἀποφήνωμαι

πέφανθε

κρινοῦνται


4.    Να κατατάξετε σε υγρόληκτα και ενρινόληκτα τα ρήματα που σας δίνονται: αἰσχύνει, παραβάλλομεν, ὀξύνονται, ἐβούλοντο, συστέλλετε, ἀποκλίνουσι, παραγγέλλει, παρεμείνατε, ἒσφαλλον, φανεῖσθαι
Υγρόληκτα
ΕνρινόληκταΣυμβουλευτείτε και το φύλλο εργασίας για τα υγρόληκτα και ενρινόληκτα ρήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: