Οι διάδοχοι του Αυγούστου(14μ.Χ-193 μ.Χ)

Ερωτήσεις
 1. Ποιες δυναστείες αυτοκρατόρων κυβέρνησαν από το θάνατο του Αυγούστου(14 μ.Χ) μέχρι τα τέλη του τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. και με ποια κριτήρια χωρίζονται αυτές οι δυναστείες;
 2. Ποιον τρόπο διοίκησης ακολούθησαν οι διάδοχοι του Αυγούστου;
 3. Γιατι μειώθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ρώμης στον διοικητικό τομέα;
 4. Με ποιους τρόπους έγινε αποδεκτή η ρωμαϊκή διοίκηση στις επαρχίες;
 5. Σε ποιες περιοχές της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οι κάτοικοι επηρεάστηκαν από το ρωμαϊκό πολιτισμό;
 6. Ποιες συνθήκες δημιούργησε το ρωμαϊκό κράτος για τους υπηκόους τους και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών;
 7. Ποια ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του ρωμαϊκού πνεύματος στους υπηκόους του;
 8. Ποιους παράγοντες έλαβε υπόψη η ρωμαϊκή νομοθεσία και πώς τροποποιήθηκε στην πορεία;

Σχεδιάγραμμα
 • Τρεις δυναστείες αυτοκρατόρων κυβέρνησαν στο ρωμαϊκό κράτος μετα το θάνατο του Αυγούστου. Η διάκριση των δυναστειών γίνεται με βάση τους συγγενικούς δεσμούς μεταξύ των αυτοκρατόρων και την περιοχή της καταγωγής τους.
 1.  Ιουλιο-κλαυδιανή δυναστεία: συνδέονται με δεσμούς αίματος ή υιοθεσίας με τον Αύγουστο και κατάγονται από τη Ρώμη. (14-68 μ.Χ)
 2. Φλάβιοι: κατάγονται από ιταλικές πόλεις και ονομάζονται αστοί.(69-96 μ.Χ)
 3. Αντωνίνοι:κατάγονται από τις επαρχίες και συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Ρώμης
 • Τρόπος διοίκησης: Οι αυτοκράτορες εφάρμοσαν τον τρόπο  διοίκησης του Οκταβιανού(συγκεντρωτικός τρόπος), μείωση της δύναμης της Συγκλήτου.
 • Μείωση του πρωταγωνιστικού ρόλου της Ρώμης στον διοικητικό τομέα:σ'αυτό συνέβαλαν:
 1. Η μεταβολή στη σύνθεση της Συγκλήτου με την είσοδο αξιωματούχων από τις επαρχίες.
 2. Η παραχώρηση του δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτη σε πολλούς από τους κατοίκους των επαρχιακών πόλεων.
 • Η ρωμαϊκή διοίκηση στις επαρχίες έγινε αποδεκτή απο τους γηγενείς με τους εξής τρόπους:
 1. Ίδρυση αποικιών και εγκατάσταση Ρωμαίων στρατιωτών σε περιοχές που βρίσκονταν σε ημιβάρβαρη κατάσταση.
 2. Ρωμαϊκές αποικίες και ρωμαϊκά στρατόπεδα εξελίχθηκαν σε πολυάνθρωπα κέντρα με την εγκατάσταση γηγενών που είχαν αποκτήσει το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη.
 3.  Με το διάταγμα του Καρακάλα( 212 μ.Χ) όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της αυτοκρατορίας αναγνωρίστηκαν ως Ρωμαίοι πολίτες.
 • Με εξαίρεση τις περιοχές που είχε διαδοθεί ο ελληνιστικός πολιτισμός, οι υπόλοιπες κτήσεις επηρεάστηκαν από τον ρωμαϊκό πολιτισμό και εκλατινίστηκαν.
 • Συνθήκες που δημιούργησε το ρωμαϊκό κράτος για τους κατοίκους του:
 1. Συνθήκες άνεσης και ευημερίας που οφείλονται στην οργάνωση της αυτοκρατορίας, στο ισχυρό αμυντικό της σύστημα και στο διευρυμένο οδικό δίκτυο.
 2. Αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών: επικράτηση της ειρήνης(Pax Romana).
 • Η μεγαλύτερη προσφορά του ρωμαϊκού πνεύματος στους υπηκόους του:το ρωμαϊκό δίκαιο.
 • Χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής νομοθεσίας:
 1. Στην αρχή ήταν ατελής αλλά σταδιακά συμπληρώθηκε.
 2. Οι Ρωμαίοι έλαβαν υπόψη τους τα ήθη και τα έθιμα των υπηκόων τους και τις φιλοσοφικές ιδέες των Ελλήνων. Αργότερα οι νόμοι θα επηρεαστούν και από τη χριστιανική ηθική.
 3. Η Δωδεκάδελτος συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε σε πολλά σημεία.
 4. Το Ρωμαϊκό δίκαιο έγινε πολύπλοκο και για την ερμηνεία του ήταν απαραίτητοι οι νομοδιδάσκαλοι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ