ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 37-39ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 37-39
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρχαία Ελληνικά
Νέα Ελληνικά
Ἐπεὶ μέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίμονα,

ἔπεμπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ ἄστεως λέγοντας

ὅτι αὐτοὶ μὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη……καὶ σφᾶς αὐτοὺς Λακεδαιμονίοις χρῆσθαι

       ἃ ἔχουσι

ὅ τι βούλονται

ἀξιοῦν δ’ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ,…. παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν.

εἰ φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιμονίοις,

Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι, ἐξέπεμψαν πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας,

καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι

ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα.

Οἱ δὲ διήλλαξαν

ἐφ’ ᾧτε εἰρήνην μὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους,

ἀπιέναι δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ ἀρξάντων δέκα.

Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως,

ἔδοξεν αὐτοῖς Ἐλευσῖνα κατοικεῖν.

Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας μὲν διῆκε τὸ στράτευμα,

οἱ δ’ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ.

Ἐπεὶ δὲ κατέβησαν

έκκλησίαν ἐποίησαν οἱ στρατηγοί,

ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν·


Ερωτήσεις

1.    Πόσοι και ποιοι αντιπρόσωποι στέλνονται στη Σπάρτη  και με πιο σκοπό;
2.    Ποιες είναι οι προτάσεις της πρεσβείας του επίσημου κράτους; Τι υποσχέθηκαν στους Σπαρτιάτες; Πώς κρίνετε την ενέργεια τους;
3.    Ποιο ήταν ο σκοπός της αποστολής των δεκαπέντε ανδρών στην Αθήνα;
4.    Ποιοι εξαιρέθηκαν από την αμνηστία και γιατί;
5.    Πώς κρίνετε την ενέργεια του Παυσανία να διαλύσει το στράτευμα; Πώς θ’ αντιδρούσαν οι συμπολίτες του;
6.    Για πιο λόγο οι δημοκρατικοί ανέβηκαν στην Ακρόπολη για να προσφέρουν  ευχαριστήρια θυσία στην Αθηνά
7.    Να σχηματίσετε τις πλάγιες πτώσεις των παρακάτω ουσιαστικών: ἂστεως, τείχη, ἂνδρας, στράτευμα, ἀκρόπολιν, στρατηγοί.
8.    Να αντικαταστήστε εγκλιτικά τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: ἒχουσι, βούλονται, ἒθυσαν, ἐποίησαν, φοβοῖντο
9.    Να αντικαταστήσετε χρονικά  τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: ἒπεμπον, διήλλαξαν, ἐποίηαν , ἒλεξε, ἐπέταξαν.
10.  Να συσχετίστε ετυμολογικά τις παρακάτω λέξεις με λέξεις του κειμένου: πομπός, φήμη, επίταξη, διαλλακτικός, ξακουστός, θύτης, σχήμα, παράδοση, αποπεράτωση.
11.  Να γράψετε συνώνυμα των παρακάτω λέξεων και φράσεων, ομόρριζα του ρήματος πέμπω:
  • ·         Εξευτελίζω=
  • ·         Μεταβιβάζω για διεκπεραίωση=
  • ·         Επιδεικτικός=
  • ·         Σύνολο πλοίων που συμπλέουν=
  • ·         Εξιλαστήριο θύμα=
  • ·         Στέλνω δέηση στον ουρανό=
  • ·         Μεταδίδω ήχο και εικόνα=

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ