Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.     Πότε τελειώνει η περίοδος της βασιλείας, ποιο πολίτευμα εγκαθιδρύεται και τι συμβαίνει στο εσωτερικό και εξωτερικό της Ρώμης;
2.    Τι γνωρίζετε για τους κοινωνικούς αγώνες των πληβείων και τι αποτέλεσμα είχαν;
3.    Ποιοι ήταν οι άρχοντες και τι καθήκοντα είχαν;
4.    Ποιος ήταν ο ρόλος της συγκλήτου;
5.    Τι γνωρίζετε για τις εκκλησίες;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  • Το νέο πολίτευμα εγκαθιδρύθηκε μετά την εξέγερση των πατρικίων (509 π.Χ.). Την ίδια περίοδο απομακρύνονται οι Ετρούσκοι. Επρόκειτο για αρι­στοκρατική μορφή πολιτεύματος, αφού την εξουσία είχαν πλέον οι πατρί­κιοι. Οι Ρωμαίοι το ονόμαζαν δημοκρατία (Res publica). Για δύο αιώνες στο εσωτερικό της ρωμαϊκής κοινωνίας γίνονται μεγάλοι κοινωνικοί αγώνες μεταξύ πατρικίων και πληβείων. Ταυτόχρονα το κράτος στο εξωτερικό διεξάγει κατακτητικούς πολέμους (κυριαρχία στην ιταλική χερσόνησο, νί­κες εναντίον των Καρχηδονίων).
  • Έπειτα από δύο αιώνες οι πληβείοι απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα. Ανέ­δειξαν μια νέα εξουσία που εκπροσωπούσαν οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι εκλέγονταν για ένα χρόνο και είχαν το δικαίωμα να αρνηθούν την ψήφιση νόμου που έπληττε τα συμφέροντα των πληβείων. Η κωδικοποίηση του εθιμικού δικαίου συνέβαλε να περιοριστούν οι δικαστι­κές αυθαιρεσίες από την πλευρά των πατρικίων. Ύστερα από αγώνες οι πληβείοι απέκτησαν το δικαίωμα να εκλέγονται στα αξιώματα του υπάτου και του «μέγιστου αρχιερέως».
  • Οι άρχοντες εκπροσωπούσαν την εκτελεστική εξουσία.

  • Οι σπουδαιότεροι ήταν οι δύο ύπατοι που εκλέγονταν για ένα χρόνο και συγκέντρωναν τις εξουσίες που είχε ο βασιλιάς. Όταν υπήρχε κρίσιμη κατάσταση, όλες οι εξουσίες παραχωρούνταν για έξι μήνες σε έναν εκλεγμένο άρχοντα που ονομαζόταν δικτάτορας.
  •   Σπουδαίο ήταν το αξίωμα των τιμητών. Ήταν δύο και εκλέγονταν για δεκαο­κτώ μήνες. Ήταν αρμόδιοι α) για την κατάταξη των πολιτών ανάλογα με τα πε­ριουσιακά τους στοιχεία, β)γι' αυτούς που μπορούσαν να συμμετάσχουν στη σύγκλητο γ) για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του κράτους δ)καθώς και για την επίβλεψη των ηθών.

  • Η σύγκλητος είχε ισόβια μέλη που προηγουμένως είχαν διατελέσει ανώτα­τοι άρχοντες. Είχε αρμοδιότητες σε ζητήματα οικονομικά, θρησκευτικά και εξωτερικής πολιτικής. Διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο τόσο στα χρόνια της δημοκρατίας όσο και στους αριστοκρατικούς χρόνους. Οι αποφάσεις της είχαν ισχύ νόμου.
  • Εκκλησίες:
  •  Φρατρική: συνέλευση των πατρικίων, έχασε τη δύναμη της την περίοδο της δημοκρατίας
  •  Λοχίτιδα: συνέλευση πατρικίων και πληβείων, εξέλεγε τους υπάτους, τους τιμητές και τους πραίτωρες.
  •  Φυλετική: σταδιακά εντάχθηκαν σε αυτήν όλοι οι Ρωμαίοι, ψήφιζε νόμους και εξέλεγε τους κατώτερους άρχοντες.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ