Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη Ρώμη

Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη Ρώμη

Ερωτήσεις
 1. Ποιοι λόγοι επέβαλαν την αλλαγή της κατάστασης στη Ρώμη;
 2. Τι προσπάθησε να κάνει ο Κάτων και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθεια του;
 3. Ποια ήταν τα μέτρα του Τιβέριου Γράκχου και ποια ήταν η αντίδραση των συγκλητικών;
 4. Ποιες ήταν οι  μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Γάιου Γράκχου και ποιο το αποτέλεσμα τους;
 5. Που στόχευαν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των Γράκχων;                                                                                                   
                                                                                                                                                                 Τιβέριος και Γάιος Γράκχος
Σχεδιάγραμμα
Η αλλοίωση των ηθών και απομάκρυνση από προγονικές αξίες επέβαλαν την αλλαγή της κατάστασης στο ρωμαϊκό κράτος.

Κάτων ο τιμητής
 • Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.
 • Ήταν μορφωμένος και είχε διακριθεί σε  ανώτατα αξιώματα.
 • Πίστευε οτι η υιοθέτηση του πολιτισμού των Ελλήνων προκάλεσε τη διαφθορά των ηθών.
 • Επιχείρησε την κάθαρση της τάξης των συγκλητικών και των ιππέων.
 • Η προσπάθεια του δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.
Τιβέριος Γράκχος 
 • Όταν εκλέχτηκε δήμαρχος, επιχείρησε την αναδιανομή της γης : κανένας πολίτης δεν μπορούσε να έχει ιδιοκτησία μεγαλύτερη από 500 πλέθρα. Θα μπορούσε να κρατήσει και 250 πλέθρα επιπλέον για κάθε παιδί του. Σε καμία περίπτωση η κατοχή της γης δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 1000 πλέθρα.
 • Η γη που θα επιστρεφόταν θα μοιραζόταν στους πολίτες που δεν είχαν έγγεια ιδιοκτησία.
 • Για την αποκατάσταση των ακτημόνων πρότεινε τη διανομή των θησαυρών του Άτταλου Γ που τους είχε κληροδοτήσει το Ρωμαϊκό κράτος.
 • Το σχέδιο του προκάλεσε την αντίδραση των συγκλητικών και ο ίδιος δολοφονήθηκε.
Γάιος Γράκχος
 • Εκλέχτηκε δήμαρχος 10 χρόνια μετά την πρώτη εκλογή του αδελφού του.
 • Έθεσε σε εφαρμογή τον αγροτικό νόμο και πήρε νέα μέτρα υπέρ των ακτημόνων.
 • Ίδρυσε αποικίες όπου εγκατέστησε ακτήμονες.
 • Καθιέρωσε τη διανομή σιταριού για τους φτωχούς της Ρώμης.
 • Μείωσε τα χρόνια της στράτευσης και αύξησε τον στρατιωτικό μισθό.
 • Συγκρότησε δικαστήρια που εκδίκαζαν υποθέσεις καταχρήσεων από τους συγκλητικούς.
 • Οι συγκλητικοί έστρεψαν ένα μέρος του λαού εναντίον του.
 •  Οι οπαδοί του εξοντώθηκαν και ο ίδιος διέταξε ένα δούλο του να τον σκοτώσει.
Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των Γράκχων
 • Στόχευαν στον έλεγχο της κοινωνικής ανισότητας, στην αποκατάσταση των ακτημόνων και στη μείωση της δύναμης των συγκλητικών.
 • Το έργο των Γράκχων απέτυχε γιατί η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί δεν ευνοούσε τις αλλαγές.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή