Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.

Ludwig Wittgenstein

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη Ρώμη

Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη Ρώμη

Ερωτήσεις
 1. Ποιοι λόγοι επέβαλαν την αλλαγή της κατάστασης στη Ρώμη;
 2. Τι προσπάθησε να κάνει ο Κάτων και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθεια του;
 3. Ποια ήταν τα μέτρα του Τιβέριου Γράκχου και ποια ήταν η αντίδραση των συγκλητικών;
 4. Ποιες ήταν οι  μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Γάιου Γράκχου και ποιο το αποτέλεσμα τους;
 5. Που στόχευαν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των Γράκχων;                                                                                                   
                                                                                                                                                                 Τιβέριος και Γάιος Γράκχος
Σχεδιάγραμμα
Η αλλοίωση των ηθών και απομάκρυνση από προγονικές αξίες επέβαλαν την αλλαγή της κατάστασης στο ρωμαϊκό κράτος.

Κάτων ο τιμητής
 • Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.
 • Ήταν μορφωμένος και είχε διακριθεί σε  ανώτατα αξιώματα.
 • Πίστευε οτι η υιοθέτηση του πολιτισμού των Ελλήνων προκάλεσε τη διαφθορά των ηθών.
 • Επιχείρησε την κάθαρση της τάξης των συγκλητικών και των ιππέων.
 • Η προσπάθεια του δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.
Τιβέριος Γράκχος 
 • Όταν εκλέχτηκε δήμαρχος, επιχείρησε την αναδιανομή της γης : κανένας πολίτης δεν μπορούσε να έχει ιδιοκτησία μεγαλύτερη από 500 πλέθρα. Θα μπορούσε να κρατήσει και 250 πλέθρα επιπλέον για κάθε παιδί του. Σε καμία περίπτωση η κατοχή της γης δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 1000 πλέθρα.
 • Η γη που θα επιστρεφόταν θα μοιραζόταν στους πολίτες που δεν είχαν έγγεια ιδιοκτησία.
 • Για την αποκατάσταση των ακτημόνων πρότεινε τη διανομή των θησαυρών του Άτταλου Γ που τους είχε κληροδοτήσει το Ρωμαϊκό κράτος.
 • Το σχέδιο του προκάλεσε την αντίδραση των συγκλητικών και ο ίδιος δολοφονήθηκε.
Γάιος Γράκχος
 • Εκλέχτηκε δήμαρχος 10 χρόνια μετά την πρώτη εκλογή του αδελφού του.
 • Έθεσε σε εφαρμογή τον αγροτικό νόμο και πήρε νέα μέτρα υπέρ των ακτημόνων.
 • Ίδρυσε αποικίες όπου εγκατέστησε ακτήμονες.
 • Καθιέρωσε τη διανομή σιταριού για τους φτωχούς της Ρώμης.
 • Μείωσε τα χρόνια της στράτευσης και αύξησε τον στρατιωτικό μισθό.
 • Συγκρότησε δικαστήρια που εκδίκαζαν υποθέσεις καταχρήσεων από τους συγκλητικούς.
 • Οι συγκλητικοί έστρεψαν ένα μέρος του λαού εναντίον του.
 •  Οι οπαδοί του εξοντώθηκαν και ο ίδιος διέταξε ένα δούλο του να τον σκοτώσει.
Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των Γράκχων
 • Στόχευαν στον έλεγχο της κοινωνικής ανισότητας, στην αποκατάσταση των ακτημόνων και στη μείωση της δύναμης των συγκλητικών.
 • Το έργο των Γράκχων απέτυχε γιατί η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί δεν ευνοούσε τις αλλαγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: