Επαναληπτικές ερωτήσεις Ιστορίας (1)Επαναληπτικές ερωτήσεις Ιστορίας  Α Λυκείου

Ερώτηση 1
Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:
 1. Πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας είναι:
a)     η γραμμική Α
b)     η ιερογλυφική μορφή
c)      η γραμμική Β
d)     η μινωική γραφή

  2.      Πώς ονομάζεται αλλιώς η ομηρική εποχή;

a)     Μυκηναϊκή εποχή
b)     Χρυσός αιώνας
c)      Μεταβατική εποχή
d)     Γεωμετρική εποχή

3.      Πότε έγινε η δεύτερος ελληνικός αποικισμός;

a)     Στην ομηρική εποχή
b)     Στην αρχαϊκή εποχή
c)      Στα μυκηναϊκά χρόνια
d)     Στα κλασικά χρόνια
4.      Αφορμή για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Περσών εναντίον της Ελλάδας έδωσε:

a)     Η Ιωνική επανάσταση
b)     Το συνέδριο της Κορίνθου
c)      Η μάχη του Μαραθώνα
d)     Η ναυμαχία της Μυκάλης
5.      Σε ποια από τις παρακάτω μάχες δεν συγκρούστηκαν οι Έλληνες με τους Πέρσες:

a)     Στη μάχη του Μαραθώνα
b)     Στη μάχη της Ιμέρας
c)      Στη μάχη των Θερμοπυλών
d)     Στη μάχη των Πλαταιών
6.      Ποιος από τους παρακάτω υπήρξε πολέμιος της πανελλήνιας ιδέας;

a)     Ο Ισοκράτης
b)     Ο Φίλιππος β
c)      Ο Δημοσθένης
d)     Ο Λυσίας
7.      Η πανελλήνια ένωση έγινε πραγματικότητα:

a)     Όταν ο Ισοκράτης εκφώνησε τον «Πανηγυρικό»
b)     Μετά τη δολοφονία του Φιλίππου Β
c)      Στη μάχη της Χαιρώνειας
d)     Στο συνέδριο της Κορίνθου(337 π.Χ)
8.     Ο στόχος των καλλιτεχνών της ελληνιστικής εποχής ήταν:
a)     Να προβάλουν την απλότητα
b)     Να εκφράσουν το μέτρο
c)      Να προκαλέσουν θαυμασμό και κατάπληξη
d)     Να ευχαριστήσουν τους θεούς
9.      Ο ρόλος των δημάρχων ήταν:
a)     να προστατεύουν τους πληβείους
b)     να εκλέγουν τον βασιλιά
c)      να συγκαλούν την εκκλησία του λαού
d)     να τηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις
10.  Το διάταγμα των Μεδιολάνων(313 μ.Χ):
a)     Αναγνώρισε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους ελεύθερους κατοίκους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
b)     Ενίσχυσε την κεντρική εξουσία στο Ρωμαϊκό κράτος.
c)      Έδωσε απολυταρχικό χαρακτήρα στο πολίτευμα.
d)     Καθιέρωσε απόλυτη ελευθερία για τους κατοίκους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Ερώτηση 2
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος  δίπλα σε κάθε πρόταση.
 1. Η Ομηρική εποχή ονομάζεται και ελληνικός «μεσαίωνας» διότι παλαιότερα τη θεωρούσαν εποχή παρακμής.
 2. Αρχηγός του κράτους της ομηρικής εποχής ήταν ο βασιλιάς, ο οποίος εκλεγόταν από τη βουλή των γερόντων.
 3. Οι πόλεις κράτη οργανώθηκαν συγχρόνως και με τον ίδιο τρόπο.
 4. Οι αισυμνήτες κωδικοποίησαν το άγραφο, εθιμικό δίκαιο.
 5. Το αριστοκρατικό πολίτευμα αποτελεί εξέλιξη του ολιγαρχικού.
 6. Οι Αθηναίοι έδειχναν σεβασμό  στους συμμάχους τους στα πλαίσια της Αθηναϊκής συμμαχίας.
 7. Ο Περικλής ήταν ο πολιτικός που ενίσχυσε περισσότερο απ’όλους το δημοκρατικό πολίτευμα.
 8. Στο συνέδριο της Κορίνθου συμμετείχαν όλες οι ελληνικές πόλεις εκτός από τη Θήβα.
 9. Ο Πολύβιος Μεγαλοπολίτης προσπαθεί να εξηγήσει στο έργο του τους λόγους επικράτησης των Ρωμαίων.
 10. Οι μεταρρυθμίσεις που επιχείρησαν ο Τιβέριος και ο Γάιος Γράκχος ήταν επιτυχημένες.
Ερώτηση 3
Ν α βάλετε στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από τα αρχαιότερα, τα ακόλουθα γεγονότα.
 1. Χωρισμός ανατολικού και δυτικού ρωμαϊκού κράτους.
 2. Έναρξη της περιόδου της Δημοκρατίας για τη Ρώμη.
 3. Μάχη του Μαραθώνα.
 4. Αγροτικός νόμος του Τιβέριου Γράκχου
 5. Έναρξη Πελοποννησιακού πολέμου.

Ερώτηση 4
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Κάποια στοιχεία της στήλης Α περισσεύουν.
                               Α                                                    Β
                  Δημοσθένης                                        Νεαρές
                  Περικλής                                             ιατρική
                  Ιουστινιανός                                        συνέδριο Κορίνθου
                   Κάτων ο τιμητής                                 Πανηγυρικός
                  Λικίνιος                                                μάχη στον Ευρυμέδοντα ποταμό
                  Κίμων                                                    δυαρχία εξουσιών
                   Μιλτιάδης                                           φιλοσοφία
                  Αύγουστος                                           πολέμιος της πολιτικής διαφθοράς
                      Ισοκράτης                                           ενίσχυση δημοκρατικού πολιτεύματος
                 Φίλιππος Β                                           μάχη Μαραθώνα
                  Ιπποκράτης
                  Ζήνων
                 
Ερώτηση 5
Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις(τρεις λέξεις περισσεύουν): (ριψοκίνδυνος, μετακίνηση, αναζήτηση, στενοχωρία, οργανωμένος, απομόνωση, μητρόπολη, έλλειψη, εγκατάσταση, αυτόνομος, εσωτερικός, αυτάρκης, θρησκευτικός)
Ο αποικισμός δηλώνει την αναγκαστική ………………….., την ………………………σε άλλη περιοχή και τη δημιουργία νέας πόλης. Η ίδρυση αποικιών την αρχαϊκή εποχή ήταν επιχείρηση ……………..από τη …………………….. Οι αποικίες ωστόσο ήταν νέα πόλεις, …………………………….και ………………………….. .Τα αίτια της ίδρυσης αποικιών ήταν η……………………….., δηλαδή το πρόβλημα που προέκυψε από την αύξηση του πληθυσμού, η ………………..πρώτων υλών, η ………………….νέων αγορών και οι ………………….πολιτικές κρίσεις.

Ερώτηση 6
Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: άνακτας, μέγαρο, ομηρικός οίκος, αλφαβητική γραφή, τιμοκρατικό πολίτευμα, οπλιτική φάλαγγα, θεωρικά, λειτουργία, γραμματικοί

Ερωτήσεις ανοιχτής και σύντομης ανάπτυξης
1.       Ποια ενοποιητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την πολιτιστική συνοχή του Μυκηναϊκού πολιτισμού;

2.      Ποια είναι η βάση της οικονομικής οργάνωσης κατά την ομηρική εποχή και με ποιους άλλους τρόπους εξασφάλιζαν τα αναγκαία αγαθά;

3.      Ποια είναι η σημασία του θεσμού της πόλης –κράτους και γιατί αποτελεί καινοτομία για την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού;

4.      Με ποια μέτρα του Περικλή ενισχύεται το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα;

5.      Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση νέων θρησκευτικών πεποιθήσεων στα ελληνιστικά χρόνια;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ