Οι ερωτήσεις Ιστορίας στην τράπεζα θεμάτων


Τι πρέπει να προσέξουμε!

Ιστορικοί όροι-έννοιες: αυτονομία, Ιωνική επανάσταση, χορηγία, πρώτος ελληνικός αποικισμός, βοιωτικός ή κορινθιακός πόλεμος, Πανιώνιο, τριακοντούτεις σπονδαί, τριηραρχία, γεωμετρική τέχνη, ηγεμονία(principatus), βασιλιάς(ομηρικά χρόνια), ισονομία, στενοχωρία, γεωμετρική τέχνη, πληβείοι, βασιλεύς(μυκηναϊκή εποχή), γυμνασιαρχία, μυκηναϊκός πολιτισμός, αγροτικός νόμος, άνακτας, λειτουργία, διάταγμα Καρακκάλα, ρωμαϊκή δημοκρατία, γραμμική Β, λααγέτας, αυτάρκεια, εστίαση, ραψωδοί, κλασική εποχή, Ιωνική επανάσταση, κοινή ελληνική, αρχιθεωρία, μέγαρο, αισυμνήτες, Στωική φιλοσοφία, ύπατοι, βουλή γερόντων, πραιτωριανοί, ομηρική εποχή, χαλκιδικό αλφάβητο, ελληνικός μεσαίωνας, πελάτες, μετοίκιο, δικτάτορας, νομοδιδάσκαλοι, θολωτοί τάφοι, δήμαρχοι, δημιουργοί, θρησκευτικός συγκρητισμός, οπλιτική φάλαγγα, πατρίκιοι, γραμματικοί, δωδεκάδελτος, Καλλιειος συνθήκη, χορηγία, τιμητής, θεωρικά

Ερωτήσεις ανάπτυξης

 1.    Οικονομική και  πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου και  ανώτατος άρχοντας με βάση τις πληροφορίες της γραμμικής Β΄γραφής.
 2.  Αγροτικός νόμος του Τιβέριου Γράκχου, μέτρα Γάιου Γράκχου
 3.  Κοινωνική διάρθρωση στην Αρχαία Αίγυπτο, αντιλήψεις αρχαίων Αιγυπτίων για το θάνατο και τους θεούς.
 4. Διάταγμα Μεδιολάνων και η σημασία του.
 5.  Ρωμαϊκό πολίτευμα στα χρόνια του Διοκλητιανού, διοικητικό σύστημα
 6.  Κρίση της ομηρικής κοινότητας
 7.     Ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος από τον Περικλή.
 8. Ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας από τον Οκταβιανό και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις.
 9. Κρίση του ομηρικού κόσμου και μέτρα αντιμετώπισης
 10. Γλώσσα της ελληνιστικής εποχής, εμφάνιση νέων λατρειών και ανάμειξη θρησκευτικών στοιχείων στην ελληνιστική εποχή.
 11. Πλήθος, δημιουργοί και δούλοι στα ομηρικά χρόνια
 12.  Σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια.
 13. Ρόλος βασιλιά και ευγενών μετά  την κρίση του ομηρικού κόσμου.
 14.  Έσοδα αθηναϊκού κράτους.
 15.   Πολιτισμός ομηρικής εποχής
 16.  Οικονομία και κοινωνία ελληνιστικού κόσμου.
 17. Αποκρυπτογράφηση γραμμικής Β
 18. Πολιτική Φιλίππου Β μετά το συνέδριο της Κορίνθου.
 19.   Περιοχές εξάπλωσης κατά τον 2ο αποικισμό.
 20.  Ανταλκίδειος ειρήνη.
 21.   Ρόλος βασιλιά στην Ομηρική εποχή
 22. Ανάπτυξη Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου την ελληνιστική εποχή.
 23.  Ανάπτυξη γεωμετρίας και αστρονομίας στην Αρχαία Αίγυπτο, κοινωνική διάρθρωση
 24.  Κατάλυση Δυτικού ρωμαϊκού κράτους.
 25. Λόγοι β αποικισμού και συνέπειες
 26. Καταγραφή νόμων στις πόλεις κράτη, καινοτομία ελληνικών πόλεων κρατών.
 27.  Αίτια και συνέπειες πελοποννησιακού πολέμου.
 28.  Πολιτική οργάνωση και διοίκηση του Αιγυπτιακού κράτους.
 29. Διοικητικά μέτρα ,  θρησκευτική πολιτική και νομοθετικό έργο Ιουστινιανού.
 30.  Αίτια περσικών πολέμων
 31.  Πολιτιστική ανάπτυξη Περγάμου.
 32.  Δημιουργία και περιεχόμενο ομηρικών επών.
 33.  Οργάνωση στρατού και οικονομίας του μακεδονικού κράτους από τον Φίλιππο.
 34.  Πρώτη και δεύτερη εκστρατεία των Περσών κατά των Ελλήνων.
 35.   Ενέργειες Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτικό τομέα και οικονομική πολιτική.
 36.  Κυρίαρχο πολιτειακό όργανο στο δημοκρατικό πολίτευμα των πόλεων καρτών.
 37.   Εκφραστής της πανελλήνιας ιδέας
 38. Δύναμη των φαραώ μέσα από τα έργα της Αιγυπτιακής τέχνης
 39.  Συμβολή της εκστρατείας του Μ.Αλεξάνδρου στον πολιτισμό.
 40.  Ελληνικότητα μυκηναϊκού πολιτισμού, συμβολή των ομηρικών επών και των αρχαιολογικών ερευνών στη μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού.
 41.   Σχέση Μυκηναίων με τρωική εκστρατεία.
 42.  Μείωση του πρωταγωνιστικού ρόλου της Ρώμης έναντι των επαρχιών, συνθήκες ζωής ρωμαίων υπηκόων κατά τον 2ο μΧ. αιώνα.
 43. Αποκρυπτογράφηση ιερογλυφικών.
 44.  Ρωμαϊκό δίκαιο κατά την  αυτοκρατορική περίοδο, πολιτική οργάνωση της Ρώμης κατά την περίοδο της βασιλείας.
 45.   Ομηρικός οίκος, θρησκεία και τέχνη της Ομηρικής εποχής.
 46.  Συνέδριο Κορίνθου
 47.   Ανάπτυξη γραμμάτων κατά την ελληνιστική περίοδο.
 48.   Ο Κίμων , η πολιτική του και οι ενέργειες του.
 49.  Σχέσεις Μυκηναίων με Φοίνικες και Χεταίους.
 50. Τυραννίδα στις πόλεις κράτη και περιπτώσεις τυράννων.
 51.    Ο Κάτων ο Τιμητής και η πολιτική του.
 52.   Τα πολιτεύματα και η εξέλιξη τους, κρίση αριστοκρατικής κοινωνίας
 53.  Μεταφορά πρωτεύουσας στην Κων/λη.
 54.   Προϋποθέσεις και εξέλιξη της πόλης-κράτους, κρίση πόλης-κράτους τον 4ο αιώνα.
 55.   Α Αθηναϊκή συμμαχία
 56. Μέτρα υποστήριξης του Χριστιανισμού από τον Μ.Κωνσταντίνο.
 57. Οικονομική οργάνωση μυκηναϊκού κόσμου, παρακμή μυκηναϊκού κόσμου
 58. Πολιτιστική ενότητα του μυκηναϊκού κόσμου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ