Η προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα-Θεωρία και ασκήσεις
Ενότητες 11-12

Προστακτική ενεργητικής φωνής

Ασκήσεις

Άσκηση 1

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τύπους της προστακτικής

Β ενικό
Γ ενικό
Β πληθυντικό
Γ πληθυντικό

πείθε
πραξάτω
κεκρυφότες ἒστε
τεθυκότες ἒστων
μετάπεισον
γραφέτω
βλάπτετε
προσταξάντων

Άσκηση 2

Στις παρακάτω  προτάσεις να αναγνωρίσετε τους τύπους της προστακτικής:
 1. Μήτε εὐήθης ἲσθι, μήτε κακοήθης.
 2. Μὴ κρίνετε κατ’ὂψιν, ἀλλά τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε.
 3. Κακὰ ἐν οἲκῳ κρύπτε.
 4. Μήτε ἀρχέτω ὁ σφόδρα νέος, μήτε συμβουλευέτω, εἰ καὶ ἂριστα δοκοίη γνώμης ἒχων.
 5. Μὴ πᾶσι πίστευε.
 6. Μὴ πολλὰ λέγε, ἀλλὰ καλά.
 7. Ἐχόντων οἱ λόγοι μέτρον.

Άσκηση 3

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τύπους της προστακτικής Παρακειμένου ενεργητικής φωνής:

Ρήματα
Β ενικό
Γ ενικό
Β πληθυντικό
Γ πληθυντικό

ψηφίζω
κόπτω
φεύγω
θαυμάζω
κρύπτω
παιδεύω
ἀθροίζω

Άσκηση 4

Να αναγνωρίσετε τη σημασία της προστακτικής στις παρακάτω προτάσεις:
 1. Τοῖς νόμοις πείθου.
 2. Μηδείς ὑμῶν ἀποκρινέσθω.
 3. Τοὺς ζυγούς λύσατε.
 4. Ἀκούετε τῶν μαρτύρων, ὦ δικασταί.
 5. Ταῦτα μὲν δὴ οὓτως ἐχέτω.
 6. Ἒστε ἒγκρατεῖς καὶ μηδὲν ἀγαν πράττετε.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ