Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.

Ludwig Wittgenstein

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

Γλώσσα: σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, που χρησιμοποιεί τους φθόγγους για τη μετάδοση σκέψεων, γνώσεων, πληροφοριών, επιθυμιών και συναισθημάτων.

Η αξία της γλώσσας
 • Είναι το πρωταρχικό στοιχείο ταυτότητας ενός λαού από το οποίο εξαρτώνται η σκέψη και η έκφραση.
 • Είναι το μέσο διατήρησης του πνευματικού πολιτισμού ενός τόπου.
 • Είναι το μέσο οργάνωσης της λογικής που βοηθά τον άνθρωπο να στοχάζεται, να ερευνά, να δημιουργεί ιστορία, να ανοίγει ορίζοντες, να δημιουργεί σχέσεις.
 • Με τη γλώσσα ο άνθρωπος επιχειρηματολογεί, εκφράζει απόψεις,καλλιεργεί αξίες και προάγει την πνευματική του καλλιέργεια.
 • Το άτομο αποκτά συνείδηση πολιτική, ιστορική και επιστημονική.
 • Ο άνθρωπος αισθάνεται οτι ανήκει σε ένα έθνος και καλλιεργείται η έννοια της εθνικής συνείδησης.
 • Με τη γλώσσα ο άνθρωπος επικοινωνεί αποτελεσματικά, κατανοεί, μελετά, μορφώνεται, έρχεται σε ουσιαστική επαφή με τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα του.
 • Είναι το μέσο έκφρασης των συναισθημάτων και της κοινωνικοποίησης των ανθρώπων μέσα από την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Είναι το μέσο άσκησης κριτικού ελέγχου στους πολιτικούς επομένως συμβάλλει και στην  ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών.
Η ανάγκη γλωσσομάθειας

Παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη γλωσσομάθεια:
 • Το άνοιγμα των συνόρων, η εκμηδένιση των αποστάσεων, οι ευρείες οικονομικές δραστηριότητες.
 • Διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των ανθρώπων και ανάγκη επικοινωνίας με ανθρώπους όλου του κόσμου.
 • Επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων.
 • Η πρόσβαση σε πανεπιστήμια όλου του κόσμου, η επιμόρφωση και η συμμετοχή σε συνέδρια. 
 • Η επίλυση σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες.
 •  Η ανάγκη επαφής με τον πολιτισμό, το ήθος και τη νοοτροπία άλλων λαών.
 • Ο σύγχρονος τρόπος ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.
 • Η καλύτερη και ουσιαστική γνώση της μητρικής γλώσσας.
 • Η διαφήμιση και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς.
 • Η διεύρυνση των τρόπων ψυχαγωγίας.     
Λεξιπενία: Η χρήση περιορισμένων λέξεων και εκφραστικών μέσων
 
Αίτια
 • η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
 • η χρήση της τηλεοπτικής και συνθηματικής γλώσσας από την  οποία απουσιάζει η  σωστή έκφραση και σύνταξη.
 • η έλλειψη επαφής των ανθρώπων με τη λογοτεχνία και το βιβλίο.
 • το χρησιμοθηρικό και καταναλωτικό πνεύμα της εποχής.
 • η έλλειψη διαλόγου στο πλαίσιο της οικογένειας.
 • η λανθασμένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 •  η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ευρεία χρήση των κοινωνικών δικτύων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: