Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

Γλώσσα: σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, που χρησιμοποιεί τους φθόγγους για τη μετάδοση σκέψεων, γνώσεων, πληροφοριών, επιθυμιών και συναισθημάτων.

Η αξία της γλώσσας
 • Είναι το πρωταρχικό στοιχείο ταυτότητας ενός λαού από το οποίο εξαρτώνται η σκέψη και η έκφραση.
 • Είναι το μέσο διατήρησης του πνευματικού πολιτισμού ενός τόπου.
 • Είναι το μέσο οργάνωσης της λογικής που βοηθά τον άνθρωπο να στοχάζεται, να ερευνά, να δημιουργεί ιστορία, να ανοίγει ορίζοντες, να δημιουργεί σχέσεις.
 • Με τη γλώσσα ο άνθρωπος επιχειρηματολογεί, εκφράζει απόψεις,καλλιεργεί αξίες και προάγει την πνευματική του καλλιέργεια.
 • Το άτομο αποκτά συνείδηση πολιτική, ιστορική και επιστημονική.
 • Ο άνθρωπος αισθάνεται οτι ανήκει σε ένα έθνος και καλλιεργείται η έννοια της εθνικής συνείδησης.
 • Με τη γλώσσα ο άνθρωπος επικοινωνεί αποτελεσματικά, κατανοεί, μελετά, μορφώνεται, έρχεται σε ουσιαστική επαφή με τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα του.
 • Είναι το μέσο έκφρασης των συναισθημάτων και της κοινωνικοποίησης των ανθρώπων μέσα από την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Είναι το μέσο άσκησης κριτικού ελέγχου στους πολιτικούς επομένως συμβάλλει και στην  ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών.
Η ανάγκη γλωσσομάθειας

Παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη γλωσσομάθεια:
 • Το άνοιγμα των συνόρων, η εκμηδένιση των αποστάσεων, οι ευρείες οικονομικές δραστηριότητες.
 • Διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των ανθρώπων και ανάγκη επικοινωνίας με ανθρώπους όλου του κόσμου.
 • Επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων.
 • Η πρόσβαση σε πανεπιστήμια όλου του κόσμου, η επιμόρφωση και η συμμετοχή σε συνέδρια. 
 • Η επίλυση σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες.
 •  Η ανάγκη επαφής με τον πολιτισμό, το ήθος και τη νοοτροπία άλλων λαών.
 • Ο σύγχρονος τρόπος ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.
 • Η καλύτερη και ουσιαστική γνώση της μητρικής γλώσσας.
 • Η διαφήμιση και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς.
 • Η διεύρυνση των τρόπων ψυχαγωγίας.     
Λεξιπενία: Η χρήση περιορισμένων λέξεων και εκφραστικών μέσων
 
Αίτια
 • η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
 • η χρήση της τηλεοπτικής και συνθηματικής γλώσσας από την  οποία απουσιάζει η  σωστή έκφραση και σύνταξη.
 • η έλλειψη επαφής των ανθρώπων με τη λογοτεχνία και το βιβλίο.
 • το χρησιμοθηρικό και καταναλωτικό πνεύμα της εποχής.
 • η έλλειψη διαλόγου στο πλαίσιο της οικογένειας.
 • η λανθασμένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 •  η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ευρεία χρήση των κοινωνικών δικτύων.
 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Ευριπίδη Ελένη Πρόλογος-1η σκηνή