Θυσία για την πατρίδα, Φύλλο εργασίαςΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στηρίζεται στο διδακτικό σενάριο του Ασημάκη Φλιάτουρα


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΕΝΟΤΗΤΑ 2


Το κείμενο της ενότητας 2 είναι ένα απόσπασμα από τον Επιτάφιο λόγο που, πιθανόν, συντέθηκε από τον Λυσία , προς τιμήν των νεκρών του Κορινθιακού πολέμου.
 • Ποιος ήταν ο Λυσίας, πότε έζησε και ποιο ήταν το επάγγελμα του;
 • Διαβάστε το κείμενο σιωπηλά για 5 λεπτά.
 • Υπογραμμίστε στο κείμενο όσες λέξεις μπορείτε να κατανοήσετε και βάλτε σε ένα κύκλο όσες λέξεις σας είναι άγνωστες και σας δυσκολεύουν να κατανοήσετε το νόημα του κειμένου.
 • Συμβουλευτείτε τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου σας στη σελίδα 15.
 •  Εντοπίστε τα ρήματα, τα υποκείμενα και τα αντικείμενα τους, χωρίστε το κείμενο σε κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, κυκλώστε τους υποτακτικούς συνδέσμους, εντοπίστε τα απαρέμφατα και τις μετοχές.

 • Προσπαθήστε , εργαζόμενοι σε ομάδες, να αποδώσετε το νόημα του κειμένου προφορικά και γραπτά.


Αρχαίο κείμενο
Μετάφραση
1
στε προσήκει γεσθαι τούτους εδαιμονεστάτους,

2
οτινες κινδυνεύσαντες πρ μεγίστων κα καλλίστων

3
οτω τν βίον τελεύτησαν,

4
οκ πιτρέψαντες τ τύχη περ ατν

5
οδ’ ναμείναντες τν ατόματον θάνατον,

6
λλ’ κλεξάμενοι τν κάλλιστον.

7
Κα γρ τοι γήρατοι μν ατν α μνμαι,

8
ζηλωτα δ α τιμαί π πάντων νθρώπων·

9
ο πενθονται μν δι τν φύσιν ς θνητοί,

10
μνονται δ ς θάνατοι δι τν ρετήν.

11
κα γρ τοι θάπτονται δημοσί,

12
κα γνες τίθενται π’ ατος ώμης κα σοφίας κα πλούτου,

13
ς ντας ξίους τος τετελευτηκότας ν τ πολέμ

14
κα τος θανάτους τιμσθαι τας ατας τιμας.

15
γ μν ον ατος κα μακαρίζω το θανάτου κα ζηλ,

16
κα μόνοις τούτοις νθρώπων ομαι κρεττον εναι γενέσθαι,

17
οτινες, πειδ τυχον θνητν σωμάτων,

18
κατέλιπον θάνατον μνήμην δι τν ρετήν ατν.

Ø   

 • Ποιοι αξίζουν, σύμφωνα με το κείμενο, να θεωρούνται πραγματικά ευτυχισμένοι και γιατί;
 • Για ποιους λόγους οι νεκροί πολεμιστές της πόλης θεωρούνται άξιοι ιδιαιτέρων τιμών;
 • Διαβάστε τον Επιτάφιο λόγο του Λυσία και τον Επιτάφιο του Περικλή(θα σας δοθεί σε έντυπη μορφή) και απαντήστε στα εξής ερωτήματα: 
 1. Ποιο είναι το περιεχόμενο του Επιταφίου λόγου του Περικλή και του Λυσία; 
 2. Ποια είναι τα μέρη ενός Επιταφίου λόγου στην αρχαία ελληνική και ποιο το περιεχόμενο του καθενός;
 3. Για ποιους λόγους γράφεται ένας επιτάφιος λόγος; 
 4. Ποιες ομοιότητες και διαφορές εντοπίζετε ανάμεσα στους δύο λόγους; 
 •  Να συντάξετε ένα δικό σας επιτάφιο λόγο (στη νέα ελληνική) με βάση τη δομή του επιταφίου λόγου στην αρχαία ελληνική.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 369-529

Ευριπίδη Ελένη-Β επεισόδιο, 4η σκηνή

Η ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ