Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.

Ludwig Wittgenstein

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Θυσία για την πατρίδα, Φύλλο εργασίαςΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στηρίζεται στο διδακτικό σενάριο του Ασημάκη Φλιάτουρα


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΕΝΟΤΗΤΑ 2


Το κείμενο της ενότητας 2 είναι ένα απόσπασμα από τον Επιτάφιο λόγο που, πιθανόν, συντέθηκε από τον Λυσία , προς τιμήν των νεκρών του Κορινθιακού πολέμου.
 • Ποιος ήταν ο Λυσίας, πότε έζησε και ποιο ήταν το επάγγελμα του;
 • Διαβάστε το κείμενο σιωπηλά για 5 λεπτά.
 • Υπογραμμίστε στο κείμενο όσες λέξεις μπορείτε να κατανοήσετε και βάλτε σε ένα κύκλο όσες λέξεις σας είναι άγνωστες και σας δυσκολεύουν να κατανοήσετε το νόημα του κειμένου.
 • Συμβουλευτείτε τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου σας στη σελίδα 15.
 •  Εντοπίστε τα ρήματα, τα υποκείμενα και τα αντικείμενα τους, χωρίστε το κείμενο σε κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, κυκλώστε τους υποτακτικούς συνδέσμους, εντοπίστε τα απαρέμφατα και τις μετοχές.

 • Προσπαθήστε , εργαζόμενοι σε ομάδες, να αποδώσετε το νόημα του κειμένου προφορικά και γραπτά.


Αρχαίο κείμενο
Μετάφραση
1
στε προσήκει γεσθαι τούτους εδαιμονεστάτους,

2
οτινες κινδυνεύσαντες πρ μεγίστων κα καλλίστων

3
οτω τν βίον τελεύτησαν,

4
οκ πιτρέψαντες τ τύχη περ ατν

5
οδ’ ναμείναντες τν ατόματον θάνατον,

6
λλ’ κλεξάμενοι τν κάλλιστον.

7
Κα γρ τοι γήρατοι μν ατν α μνμαι,

8
ζηλωτα δ α τιμαί π πάντων νθρώπων·

9
ο πενθονται μν δι τν φύσιν ς θνητοί,

10
μνονται δ ς θάνατοι δι τν ρετήν.

11
κα γρ τοι θάπτονται δημοσί,

12
κα γνες τίθενται π’ ατος ώμης κα σοφίας κα πλούτου,

13
ς ντας ξίους τος τετελευτηκότας ν τ πολέμ

14
κα τος θανάτους τιμσθαι τας ατας τιμας.

15
γ μν ον ατος κα μακαρίζω το θανάτου κα ζηλ,

16
κα μόνοις τούτοις νθρώπων ομαι κρεττον εναι γενέσθαι,

17
οτινες, πειδ τυχον θνητν σωμάτων,

18
κατέλιπον θάνατον μνήμην δι τν ρετήν ατν.

Ø   

 • Ποιοι αξίζουν, σύμφωνα με το κείμενο, να θεωρούνται πραγματικά ευτυχισμένοι και γιατί;
 • Για ποιους λόγους οι νεκροί πολεμιστές της πόλης θεωρούνται άξιοι ιδιαιτέρων τιμών;
 • Διαβάστε τον Επιτάφιο λόγο του Λυσία και τον Επιτάφιο του Περικλή(θα σας δοθεί σε έντυπη μορφή) και απαντήστε στα εξής ερωτήματα: 
 1. Ποιο είναι το περιεχόμενο του Επιταφίου λόγου του Περικλή και του Λυσία; 
 2. Ποια είναι τα μέρη ενός Επιταφίου λόγου στην αρχαία ελληνική και ποιο το περιεχόμενο του καθενός;
 3. Για ποιους λόγους γράφεται ένας επιτάφιος λόγος; 
 4. Ποιες ομοιότητες και διαφορές εντοπίζετε ανάμεσα στους δύο λόγους; 
 •  Να συντάξετε ένα δικό σας επιτάφιο λόγο (στη νέα ελληνική) με βάση τη δομή του επιταφίου λόγου στην αρχαία ελληνική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: